Snášet utrpení skrze živou účast na Kristově tajemství

24.11.2006 

Služba nemocným zasaženým těžkými infekcemi, jako je Aids, malárie nebo tuberkulóza naléhavě vybízí vlády států k prosazování ?sociální spravedlnosti?, ve světě rozděleném na ty, kdo mají přístup k příslušným terapiím a ty kdo ho nemají. Benedikt XVI. o tom mluvil při audienci účastníků 21. mezinárodní konference, pořádané Papežskou radou pro pastoraci zdraví, tentokrát na téma infekčních chorob. Do Vatikánu sjelo pět set odborníků deseti různých národností.

?Přetrvání nakažlivých chorob zvýrazňuje nevyhnutelná omezení lidské situace. Navzdory blahodárným výsledkům prevence, považované za základ vývoje vědy, lékařské technologie a sociální politiky, tyto choroby nepřestávají rozsévat množství obětí. Lidské úsilí se ale nesmí nikdy vzdávat hledání co nejefektivnějších prostředků a způsobů boje s těmito nemocemi a cest ke snížení obtíží těch, kdo se stávají jejich oběťmi.?

Proti chorobám, které poznamenávají lidské tělo, postavil Svatý otec dva tisíce let tradice křesťanské služby nemocným, počínaje Ježíšem samotným. Také jeho následovníci sloužili trpícím bratřím. Nezřídka se při tom sami nakazili a obětovali své životy. Tuto bohatou tradici katolické církve je nutné udržovat tak, aby vyjadřovala autentickou lásku k člověku, která má původ v setkání s Kristem. Benedikt XVI. poukázal také na potřebu evangelizovat kulturní prostředí, ve kterém žijeme. Společnost žijící v blahobytu často nemocné odmítá a snaží se je odsunout z dohledu. Média propagují fyzickou krásu a biologickou vitalitu. Taková kulturní tendence je ovšem nebezpečná.
Potřebná je pastorace nemocných, která jim pomáhá snášet utrpení skrze živou účast na Kristově tajemství. Kromě toho má církev spoupracovat s veřejnými institucemi na prosazování sociální spravedlnosti v této delikátní oblasti. Na prvním místě jde o zajištění prostředků na vědecký výzkum a všeobecný přístupu k terapiím.

Včera zahájená konference o pastoračních aspektech léčení infekčních nemocí potrvá do zítřka. Její cíle nám představil organizátor akce, kard. Javier Lozano Barragán, který stojí v čele Papežské rady pro pastoraci zdraví:

?Cílem této inciativy je rozšířit učení církve o duchovních a morálních aspektech ohledně lidí i prostředí, zasažených těmito chorobami, a zároveň vyjádřit starost církve o nemocné. Do nedávna se mělo za to, že nakažlivé nemoci se týkají pouze málo rozvinutých zemí. Vzhledem k tomu, že viry a mikrooby neznají hranice, můžeme konstatovat, že jsou jednou z nejčastějších příčin úmrtí na světě. Jde tedy o velmi rozšířený jev. A je tedy na místě zabývat se jím, protože jedině tak můžeme naplnit Kristův příkaz uzdravovat nemocné. Církev na celém světě vede 113 tisíc středisek, kde se léčí infekční choroby. Každoroční mezinárodní konference si ani tak neklade za cíl povzbudit činnost církve, ale spíš přispět k hlubší inspiraci, účinnosti a k většímu užitku.?

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.