Statistická data o sňatcích v Itálii za posledních 30 let

9.11.2006 

V Itálii klesl za posledních 30 let počet uzavíraných sňatků o 32% a naopak se zvýšil počet rozvodů. Vyplývá to ze zprávy, kterou dnes vydala asosiace EURES, pod názvem Charakteristiky a evoluce manželství. Ze zprávy také vyplývá, že zvyšuje průmerný věk novomanželů, který je dnes 30 let. Průměrný věk nevěst se za posledních 30 let zvýšil o 5 let a ženichů o 7 let. V roce 1975 volilo církevní sňatek 91,6% manželství, roku 2005 to bylo 67,6%. Výjimku tvoří jih Itálie osm párů z deseti dává přednost církevnímu sňatku. Kromě toho uzavírá druhý sňatek 7,7% mužů a 6,6% žen s průměrným věkem 45 let. U 10,5% uzavřených sňatků je jeden z partnerů neitalské národnosti, a z těchto sňatků je v 58,1% italským partnerem muž. Rozvádí se celkem 66% manželství mezi 3 až 5 rokem společného života.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.