Benedikt XVI. o evangelizaci v misijních zemích

23.9.2006 

Důkladná formace kněží a seminaristů je podmínkou účinné a odvážné inkulturace evangelia ? to zdůraznil Benedikt XVI. ve své promluvě k 98 biskupům, kteří se účastnili studijního semináře, pořádaného Kongregací pro evangelizaci národů, pod vedením jejího prefekta indického kardinála Ivana Diase.
Dnes stejně jako včera naslouchá svět ?raději svědkům než učitelům? řekl Benedikt XVI. s odvoláním na slova svého předchůdce Pavla VI., který jimi definoval metodu soudobé evangelizace. Jak totiž řekl Svatý otec hned na začátku své promluvy, evangelizace ukazuje slibné znaky pokroku a to i navzdory tuhým a obtížným kontextům, ve kterých se evangelizátoři dnes musí pohybovat. Tyto okolnosti v některých krajních případech dokáží neindiferentní evangelizační snahy proměnit na krvavou pečeť. Jako v případech mnoha kněží, řeholníků a laiků v misijních zemí včerejška i dneška:

V minulých dnech se k počtu těchto hrdinských svědků evangelia připojila oběť sestry Leonelly Sgorbati, misionářky z kongregace Těšitelek, barbarsky zabité v Mogadišo v Somálsku. Toto svědectví je ozdobou dějin církve, včera i dnes, a oživuje v našich duších i přes utrpení a úzkosti důvěru ve velkolepý rozkvět křesťanské víry, poněvadž jak praví Tertullián, ?krev mučedníků je semenem nových křesťanů?.

Pouze v Kristu, řekl dále Benedikt XVI., nachází apoštolská námaha ?neochvějný zápal?, který nezastraší ?ani pronásledování a smrt?. Papež vybídnul biskupy, aby byli prvními, neúnavnými a věrnými příklady v předávání víry, zejména pro kněze a seminaristy:

?Je to důvod k radosti a útěše zjistit, že v mnohých vašich církvích je patrný neustálý rozkvět povolání ke kněžství a řeholnímu životu, podivuhodnému to Božímu daru, který je třeba přijmout a nést s vděčností i horlivostí. Kéž je vaší starostí poskytnout seminářům dostatečný počet pečlivě vybraných a připravených formátorů, kteří by byli pro seminaristy především dobrými příklady a vzory. Na přípravě budoucích kněží i všech ostatních pastoračních pracovníků, zejména katechetů, záleží budoucnost vašich komunit i celé univerzální církve.?

Benedikt XVI. pak biskupy jakožto ?strážce Božího lidu? upozorňoval na to, aby odvážně a neoblomně čelili rozdělením, zejména jsou-li způsobené etnickými či sociálně-kulturními motivy, protože ohrožují jednotu víry a oslabují zvěst a svědectví evangelia Kristova, který ? řekl na závěr papež ? přišel na svět proto, aby z celého světa učinil svatý lid a jedinou rodinu, kde Bůh je Otcem všech.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.