Posvěcení je důležité pro kněze i pro věřící

23.6.2006 

Církev dnes slaví svátek Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Na tento den připadá rovněž Den posvěcení kněží, který vznikl na přání Jana Pavla II. v roce 1995. Letošní téma je určené citátem: Nazval jsem vás přáteli. O tomto svátku řekl VR více sekretář Kongregace pro klérus, arcibiskup Csaba Ternyak:

?Posvěcení je vlastnost potřebná nejen pro samotné kněze, ale i pro věřící, kteří v osobě kněze hledají přítele a Božího muže. Proto všichni prosíme za posvěcení těch, kteří mají být jako alter Christus příkladem a vzorem svatosti. Dnešek je tedy dnem, který nabízí církevním komunitám příležitost modlit se za kněžská povolání, za to ?aby Pán poslal dělníky na svou žeň?. Kongregace pro klérus každý rok nabízí jisté téma k reflexi a k podpoře těchto úmyslů.?

Petr Cekota

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.