Slovník nejstarší křesťanské literatury

13.6.2006 

Univerzita Urbaniana v Římě vydala italskou edici Slovníku nejstarší křesťanské literatury. Podle autorů se tím rozšiřují nejen obzory pro křesťanské badatele, ale i možnosti ekumenického dialogu, protože spisy církevních otců jsou stále více vyhledávaným pramenem v teologických a filozofických studiích.
Jak při prezentaci Slovníku uvedl neapolský arcibiskup, kardinál Crescenzio Sepe, církevní otcové nám podávají svědectví o dosud nerozdělené církvi a mají tedy velmi silný misijní rozměr. Proto má nový slovník, který shrnuje celé dějiny patristiky, velký význam pro prohloubení znalosti církevních dějin i dalších teologických oborů.

?Spisy církevních otců měly vždy, přímo či nepřímo, na paměti základní cíl: umožnit poznání evangelia a tedy i evangelizovat národy. Dějiny této církve, která žila v jednotě a společenství, vedou k pochopení jednoty a společenství církve, která musí být církví Kristovou.?

Petr Cekota

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.