Benedikt XVI. zakončí mariánský měsíc procesím ve Vatikánských zahradách

31.5.2006 

Ve Vatikánských zahradách se dnes večer uskuteční tradiční růžencové procesí na zakončení měsíce května, který je tradičně věnován zvláštní úctě k Panně Marii. Průvod věřících v čele s vikářem pro Vatikánský stát, arcibiskupem Angelem Comastrim se vydá z kostelíka sv. Štěpána do lurdské jeskyně ve Vatikánských zahradách. Kolem 21 hodiny se k procesí připojí také papež Benedikt XVI. a na závěr udělí přítomným apoštolské požehnání.
O významu dnešní liturgie hovoří pro Vatikánský rozhlas arcibiskup Angelo Comastri:

?Církev je jako velké Večeřadlo, kde apoštolové spolu s Marií neustále vzývají Ducha Svatého. Církev totiž nežije z lidských sil, církev žije z Ducha Svatého a s jeho silou může hlásat radostnou zvěst Ježíše. Proto se v poslední den mariánského měsíce shromažďujeme na Vatikánském pahorku jako v malém Večeřadle. Společně se modlíme s Marií a s Petrovým nástupcem a všichni společně vzýváme Ducha Svatého, aby dal v této době apoštolům a papeži sílu, kterou zakoušeli apoštolové při prvních Letnicích. Žijeme dnes v době, která klade překážky, žijeme ve světě plném stínů, nebo dokonce i temnoty. Často můžeme mít z tohoto světa i strach. Ale tento strach se překoná tím, že vstoupíme do večeřadla pokory, modlitby, do večeřadla, v němž se srdce otevírá Bohu se slovy: dej nám Ducha, dej nám Ducha síly.?

Petr Cekota

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.