Důrazem na morální principy neomezuje církev laickou povahu státu

18.5.2006 

Benedikt XVI. dnes přijal na audienci účastníky květnového plenárního zasedání Italské biskupské konference v čele s jejím předsedou, kardinálem vikářem Camillem Ruinim.
V úvodu své promluvy připomněl Svatý otec hlavní téma, o němž se na setkání biskupů hovořilo, a to jsou otázky kněžské formace ve spojitostí s evangelizačním posláním církve. Svatý otec zdůraznil, že pro biskupy je prvořadým úkolem, aby byli neustále nablízku svým kněžím. ?Je třeba také pečlivého výběru kandidátů kněžství, s přihlédnutím k jejich osobním dispozicím, a je potřeba zabezpečit jejich formaci nejen v semináři, ale i v pozdější době,? uvedl Benedikt XVI.

?Tajemství našeho kněžství spočívá v identifikaci s Ním, v té míře, v jaké my, ubohé a slabé lidské bytosti, můžeme hovořit a jednat skrze svátost kněžství v osobě Krista. Celý průběh našeho kněžského života musí mít zaměření k tomuto cíli: promítnout dar kněžství, který jsme přijali, do naší každodenní existence.?

Svatý otec dále připomněl Sněm italské katolické církve, který bude probíhat ve Veroně, a kterého si přeje zúčastnit. Jeho tématem bude ?Svědectví o Ježíši zmrtvýchvstalém, naději světa?, a to je také návod pro posílení svědectví věřících na všech úrovních, kněžské, laické, pracovní i rodinné. V závěru se pak Benedikt XVI. zmínil také o postoji církve k veřejnému dění.

?Jak jsem již zmínil v encyklice Deus caritas est, církev si je dobře vědoma, že základní struktura křesťanství je založena na rozlišení toho, co je císařovo, a co je Boží. (srov.Mt 22,21), tedy na vzájemné autonomii státu a církve?. V aktuální situaci tím, že se odvoláváme na základní morální principy a na jejich platnost nejen v osobním životě, ale i ve veřejném, jak to vychází z velkého křesťanského dědictví v Evropě a zvláště v Itálii, nijak neomezujeme laickou povahu státu, ale naopak přispíváme k prosazování důstojnosti lidské osoby a společného dobra celé společnosti.?

Všem shromážděným členům italského episkopátu a jejich spolupracovníkům pak Svatý otec udělil své apoštolské požehnání.

Petr Cekota

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.