Benedikt XVI. zítra udělí kněžské svěcení 15 jáhnům

6.5.2006 

Zítra si církev připomene 43. světový den modliteb za povolání. Při té příležitosti bude Benedikt XVI. sloužit mši svatou ve Vatikánské bazilice, při níž udělí kněžské svěcení 15 jáhnům z římské diecéze. Svatý otec tak pokračuje v tradici, kterou začal Jan Pavel II. v roce 1993.
Ke světovému dni modliteb za povolání Benedikt XVI. vydal již na konci března poselství, ve kterém připomíná, že ?svatost církve závisí na spojení s Kristem a na otevřenosti vůči tajemství milosti, která proměňuje srdce věřících.? Letošní den modliteb za nová povolání se také bude prožívat ve světle zveřejněných statistik, které hovoří o úbytku počtu kněží od roku 1978 do roku 2004 o 3,5%. V případě evropského kontinentu je to úbytek až o 20%, naopak v Asii a Africe jde o velký nárůst.

Několik slov ke světovému dni modliteb za povolání a poselství Svatého otce řekl pro Vatikánský rozhlas mons.Giovanni Tanni, rektor římského semináře:

?Je třeba věřit, že Pán povolává. Je nezbytné vytvářet podmínky, aby se povolaní cítili osloveni Bohem. První podmínkou je víra církve. Svatý otec píše ve svém poselství: ?Není překvapením, že tam, kde se modlí s vroucností, roste počet povolání.? Tváří v tvář potřebám evangelizace musí být prvním impulsem víra a tedy i modlitba, abychom spojili svá přání s Božím přáním a volali: Přijď království tvé. Pokud se nebudeme intenzivně modlit za povolání, v jistém smyslu tím ukazujeme, že nám tento problém neleží opravdu na srdci.?

Petr Cekota

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.