Sociální spravedlnost nemůže nahradit lásku

4.3.2006 

Benedikt XVI. dnes přijal na audienci v Aule Pavla VI. asi 8 tisíc členů Unie italských křesťanských podnikatelů, které doprovázel církevní konzultor tohoto sdružení, arcibiskup Florencie Ennio Antonelli. Svatý otec v promluvě k podnikatelům zdůraznil, že spravedlnost a láska jsou neoddělitelnými aspekty sociální angažovanosti křesťana.

?Cestou, kterou prošli křesťanští laici od poloviny 19. století až k dnešku, je přivedla k vědomí, že boj za sociální spravedlnost nemůže nahradit skutky lásky.?

Svatý otec dále připomněl, že díky úsilí Papežské rady Iustizia et Pax mohlo před dvěma lety vyjít Komendium sociální nauky církve. ?Jedná se o formativní nástroj, který je velmi užitečný pro všechny, kdo se chtějí nechat vést evangeliem ve své pracovní aktivitě,? dodal Svatý otec.
V další části promluvy ocenil Chartu sdružení italských podnikatelů, která obsahuje základní odkaz na lidské a etické hodnoty.

?Zvláště jsem ocenil váš koncept, v jakém zdůrazňujete hodnotu lidské osoby, kdy každá může něčím přispět podle míry osobních darů, a varujete před každou formou využívání. Stejně tak věnujete pozornost rodině a osobní zodpovědnosti. To jsou hodnoty, které bohužel, také díky ekonomickým obtížím, nevyznává mnoho podnikatelů, kteří nemají pevné morální základy.?

Svatý otec připomněl blížící se svátek sv. Josefa, patrona dělníků, který je rovněž křestním patronem Svatého otce. ?Právě svatý Josef vám pomůže uvádět do praxe důležité napomenutí Ježíšovo: Hledejte nejdříve království Boží a jeho spravedlnost (Mt 6,33). Ať vám také pomáhá Panna Maria a všichni svědkové lásky ve společnosti, do níž svým učením uváděli evangelium lásky,? zakončil setkání s podnikateli Benedikt XVI.

Petr Cekota

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.