Papež se setkal s delegací reformovaných církví

7.1.2006 

Svatý otec dnes přijal na audienci členy delegace Světové rady reformovaných církví. V úvodu papež poděkoval představitelům reformovaných církví, že se v tak velkém počtu zúčastnili pohřbu papeže Jana Pavla II. i inaugurace nového papeže. Zároveň zmínil 40. výročí od zakončení II. Vatikánského koncilu, který vydal dekret o ekumenismu Unitatis Reintegratio. Citoval pak jednu z myšlenek tohoto dokumentu: ?Nelze hovořit o ekumenismu v pravém smyslu bez vnitřního obrácení?. ?Díky velkému úsilí Jana Pavla II. směrem k očištění historické paměti se naše srdce otevírají plnému přijetí Kristovy pravdy. Vstřícná gesta z obou stran jsou těmi kameny, na nichž se dá budovat hluboký vztah v pravdě a lásce,? dodal Benedikt XVI. v promluvě k členům reformovaných církví.

Petr Cekota

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.