Zpráva agentury Fides o utrpení dětí

7.1.2006 

Hladem, nemocemi a různými formami zneužívání trpí až 860 milionů dětí současného světa. Uvádí se to ve zprávě vydané agenturou Fides, která vznikla ve spolupráci s Kongregací pro evangelizaci národů a s využitím podkladů Organizace spoj.národů a Unicef. Zpráva nese název: Katastrofa nevinných pokračuje? a byla vydána u příležitosti Světového misijního dne dětí.
Jak e uvádí ve zprávě, až 1,2 milionu dětí a mládeže do 18 let se stává předmětem obchodu s lidmi. Nejvíce z nich pochází z chudých zemí. Další 4 miliony dětí jsou každoročně prodávány na trhu prostituce, otroctví a nuceného sňatku. Až 120 milionů dětí končí na ulicích v chudobě a bídě, z nich polovina v Jižní Americe. Dalších 211 milionů dětí mezi 5 až 14 rokem musí pracovat jako námezdní síly v těžkých podmínkách a bez jakýchkoli práv, převážně se jedná o Asii. Až 50 milionů dětí se narodí v rozvojových zemích, aniž by byly jakkoli registrovány, nemají tedy občanská práva, nejvíce z nich v subsaharské Africe. 300 tisíc dětí musí bojovat ve válkách, které v různých lokálních konfliktech zasahují 40 zemí světa. V závěru neradostné statistiky agentury Fides pak vyčnívá údaj, že každý rok umírá 6 milionů dětí následkem podvýživy a hladu, zatímco půl miliónu dětí umírá každoročně v důsledku nemoci AIDS.

Petr Cekota

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.