Ekumenický den v Miláně

29.12.2005 

1.leden bude v milánském dómu slaven jako den ekumenismu. U příležitosti 39. světového dne míru začne v 17.30 slavnostní mše za přítomnosti představitelů z dalších křesťanských církví v Miláně, kteří jsou členy Rady křesťanských církví. Po skončení se s nimi ve své rezidenci setká arcibiskup Milána, kardinál Dionigi Tettamanzi. Rada křesťanských církví sdružuje 17 církví, které působí v milánské arcidiecézi. Další série ekumenických setkání pak naváže v týdnu od 18. do 25. ledna. Týden modliteb za jednotu křesťanů bude mít jako heslo citát z evangelia sv.Matouše: Kde se dva nebo tři shromáždí v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich (Mt 18,20).

Petr Cekota

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.