Každé třetí těhotenství končí interrupcí

29.12.2005 

V návaznosti na slova papeže Benedikta XVI., který se při včerejší generální audienci vrátil k nutnosti chránit lidský život od početí, vydala informační agentura Fides souborný přehled zákonných norem, které se v jednotlivých zemích světa týkají umělého přerušení těhotenství.
Dokument agentury Fides uvádí, že v druhé polovině XX. století byla interrupce legalizována v mnoha zemích. Současné politické tendence pak směřují k další liberalizaci tohoto vážného zásahu do života ženy. 41% světové populace dnes žije v zemích, kde zákon umožňuje provést interrupci na základě žádosti ženy. 20% těchto zemí dovoluje provést interrupci ze sociálních důvodů.
39% světové populace žije v zemích, převážně v tzv. zemích Třetího světa, kde je přerušení těhotenství legální v případě ohrožení života či zdraví matky. V zemích Latinské Ameriky představuje interrupce, zpravidla neodborně provedená, nejčastější příčinu úmrtí matek.
Mezi různými způsoby provedení umělého potratu se stále častěji prosazuje použití pilulky RU 486, která byla poprvé použita v roce 1982. Její použití je legální ve Francii, Anglii, Německu, Rakousku, Španělsku a USA, v dalších zemích se o její legalizaci diskutuje.
Podle agentury Fides, která vychází ze studie Světové zdravotnické organizace, se každý den v průměru na světě provádí 367 interrupcí.
Zprávu agentury Fides komentoval také předseda Papežské rady pro rodinu, kardinál Francesco Lopez Trujillo, který odsoudil ?krutost a nelidskost zákonů, které vznikají v parlamentech různých zemí, a jejichž důsledkem je více než 50 milionů lidských obětí každý rok.? Zvláště výstražným faktem je podle kardinála Trujilla to, že v mnoha zemích nejsou embryu až do devíti měsíců vývoje přiznána práva lidské osoby.

Petr Cekota

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.