Zveřejněna zpráva o práci Maltézských rytířů

6.12.2005 

Obrana víry a služba chudým, takové je heslo Řádu maltézských rytířů, který se v dnešní době věnuje lékařským, sociálním a pečovatelským aktivitám ve více než 120 zemích světa. Včera byla zveřejněna zpráva o mezinárodních dobročinných aktivitách Řádu za poslední 4 roky. O současné činnosti Řádu hovoří předseda italské asociace maltézských rytířů Fausto Solaro del Borgo.

?Znamená to vést více než 10 tisíc členů řádu k pochopení jejich vlastního úkolu, jak určuje tradice řádu trvající 900 let. Tedy k obraně víry a ke službě potřebným. Zvláště v dnešním světě je totiž zapotřebí žít a dávat život těmto principům.?

Petr Cekota

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.