Problematika povolání u osob s homosexuální orientací

29.11.2005 

Svatý Stolec zveřejnil instrukci O kritériích rozeznávání povolání ve vztahu k osobám s homosexuálními tendencemi vzhledem k jejich přijímání do semináře a svátosti svěcení. Dokument potvrdil už 31. srpna letošního roku Benedikt XVI. a doporučil jeho publikaci. Instrukce nese datum 4. listopadu, tedy den patrona seminářů, sv. Karla Boromejského.

Text rozšířený tiskovými agenturami ještě před oficiálním vydáním vzbudil velký rozruch. V klíčové pasáži čtyřstránkového dokumentu čteme, že do semináře nesmí být přijímány osoby praktikující homosexualitu, lidé s hluboce zakořeněnými tendencemi toho druhu a ti, kdo podporují tzv. ?gayovskou kulturu?. Hlavním kritériem jsou v tomto ohledu nároky na kněžskou čistotu a citovou zralost kandidáta kněžství. Bližší vysvětlení důvodů vydání instrukce poskytl našemu rozhlasu prefekt Kongregace pro katolickou výchovu, kardinál Zenon Grocholewski.

Rozhovor s kardinálem Grocholewskim čti ZDE.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.