Zázrak na přímluvu Panny Marie Lurdské

15.11.2005 

Sedmdesátý sedmý zázrak, který se stal na přímluvu Panny Marie Lurdské, byl oficiálně uznán církví. Stalo se tak slavnostní deklarací arcibiskupa ze Salerna, mons. Gerarda Pierra, na závěr liturgie pro členy Sdružení italských poutníků. K zázračnému uzdravení Anny Santaniello došlo před 53 lety během pouti do Lurd. Letos 94letá Anna Santaniello se včerejší liturgie účastnila a s dojetím vzpomínala na rok 1952, kdy se rozhodla vydat do Lurd.

?Byla jsem ještě dítě, když lékaři vysvětlili matce, že mám nemocné srdce. Byla to stejná nemoc, která způsobila smrt mého bratra ve 29 letech a mé sestry ve stáří 33 let,? hovoří Anna Santaniello. ?Nemoc poznamenala celé mé mládí, každý krok byl pro mne utrpením, i cesta do školy. Nakonec jsem zůstala upoutána na lůžku, zhoršovalo se dýchání a lékaři přestali dávat naději. Měla jsem však stále důvěru v Pannu Marii, stále jsem se k ní modlila. Pak se mi zdálo, že mne vyzývá, abych šla do Lurd. Řekla jsem svým nejbližším, že je to mé poslední přání. Všichni si mysleli, že cestu nepřežiji. Trvala jsem na svém. Nakonec mne na nosítkách přinesli do Lurd. Mé tělo, celé napuchlé, se však najednou změnilo a bylo jako dřív. Po návratu do Salerna jsem se podrobila lékařské prohlídce u jednoho věhlasného profesora. Výsledkem bylo zjištění, že jsem úplně zdravá a mé srdce pracuje zcela normálně. Nemohl pochopit lékařské zprávy, které popisovaly můj dřívější stav.?

A jak jste prožila další část života? ptá se stařenky s jasným pohledem a šťastným úsměvem novinář deníku Il Giornale.

?Výborně,? odpovídá Anna Santaniello. ?Představte si, že dodnes nemusím užívat jediný lék.? Zpráva a dokumentace k případu byla zkoumána. Roku 1964 byla událost označena jako mimořádné uzdravení. Bylo třeba ještě mnoha let, než předseda diecézní komise, doktor Domenico Della Porta, uzavřel zkoumání některých dokumentů, které dlouho ležely nepovšimnuty. A proto teprve včera mohl arcibiskup ze Salerna oficiálně prohlásit uzdravení za zázrak, který se stal na přímluvu Panny Marie Lurdské.

Anna Santaniello se stále obrací k Panně Marii s prosbou o pomoc při každé životní okolnosti. Nedávno upadla a došlo ke zlomenině stehenní kosti s prognózou dlouhého pobytu na lůžku. ?Obrátila jsem se k Marii a brzy jsem mohla chodit, i bez sádrového obvazu. Pro mne je to druhý zázrak.? končí své vyprávění uzdravená 94letá stará paní.

V této souvislosti stojí za zmínku vydání nové knihy novináře Vittoria Messoriho s názvem ?Hypotézy o Marii?, ve které autor podrobně popisuje některé ze sedmasedmdesáti oficiálně uznaných zázraků v Lurdech.

Petr Cekota

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.