V Pákistánu jde křesťanům stále o život

15.11.2005 

V Pakistánu se množí útoky muslimů proti křesťanům. Asi dva tisíce lidí v neděli napdalo a zapálilo v jedné vesnici blízko Punjiabu několik budov sloužících katolické církvi. Šlo o tři kostely, jeden konvent, dvě školy a faru. 450 křesťanských rodin muselo uprchnout z vesnice ve strachu před novými útoky. Arcibiksup z Lahore mons. Lawrence John Saldanha uvedl, že útoky byly naplánované a organizované. Tato vlna násilí byla vyvolána po domnělém případu rouhání. Podle muslimských pramenů měl jeden z křesťanů spálit několik výtisků Koránu. Komise Justizia et pax vydala prohlášení, v němž se uvádí, že policie v Pakistanu postupuje při podobných případech liknavě a také, že platné zákony se zneužívají právě na ospravedlnění útoků na křesťany. Komise vyzývá vládu v Pakistánu, aby učinila nutné kroky směrem k toleranci menšin a upravila diskriminační zákony.

Petr Cekota

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.