100. výročí narození Hanse Urs von Balthasara

6.10.2005 

Dnes a zítra se v Římě koná setkání u příležitosti 100. výročí narození Hanse Urs von Balthasara, jednoho z nejvzdělanějších teologů a filosofů XX. století. V roce 1972 společně s Josephem Ratzingerem a Henri de Lubacem založil mezinárodní časopis Communio.
Jak připomíná rektor Lateránské university, mons. Rino Fisichella, Balthasar uměl vložit svou modlitbu do teologických souvislostí stejně jako uměl do svých myšlenek včlenit literární, umělecké a hudební kategorie.
Mezinárodní setkání o Hansi Urs von Balthasarovi je nazváno ?Je láska je věrohodná?. Na úvod rektor Rino Fisichella mimo jiné řekl:

?Balthasarovy myšlenky nám dávají možnost nejen vnímat jejich aktuálnost, ale vedou nás k tomu, co je na jeho studijním úsilí nejzákladnější ? a to je tajemství vtělení Ježíše Krista. Dimenze tohoto mystéria podle mne oslovuje i naši současnost a vyžaduje naši odpověď. Tedy teologie Urs von Balthasara se shrnuje v jedné větě: Jen láska je věrohodná. Dnes je člověk postaven před toto tajemství, a zároveň touží po opravdové lásce. Zabývat se dnes jeho teologií znamená dávat odpověď na mnohé otázky lidem, které si pokládají a obtížně na ně nacházejí adekvátní a zřejmé odpovědi.?

O tom, jaký vliv zanechal Hans Urs von Balthasar na II.Vatikánský koncil, hovořil pomocný biskup z Coiry, mons. Peter Henrici:

?On i jeho spisy skutečně připravily půdu pro Koncil, a také působení jeho přátel. A Koncil přijal závěry velmi blízké jeho myšlenkám.

Jaké máte osobní vzpomínky na H. Urs Balthasara?

Poznal jsem ho, když měl 8 let, byl totiž mým přímým bratrancem. Každý rok mi posílal své knihy. Hodně jsme si dopisovali, ale vídávali jsme se zřídka.

O vztahu mezi teologií a modlitbou v Balthasarově myšlení promluvil kardinál James Francis Stafford:

?Autenticita balthasarovské teologie je pro nás důležitým podnětem. Od počátku jsem byl zasažen při četbě jeho knih, zvláště ?Modlitby? z r.1980, a to pro kontemplaci křesťanského života na trinitárním základě a na Vtěleném Slově. Je to člověk velké víry a je to patrné na kráse jeho teologie.?

Petr Cekota

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.