Církev je povolána komunikovat

28.9.2005 

Arcibiskup John Foley, předseda Papežské rady pro sdělovací prostředky představil v poslanecké sněmovně italského parlamentu poslední apoštolský list Jana Pavla II. ?Il Rapido sviluppo? ? Rychlý rozvoj. List vydaný u příležitosti 40. výročí dekretu II. Vatikánského koncilu o sdělovacích prostředcích Inter Mirifica, je adresována všem, kdo v této oblasti pracují ? zdůraznil arcibiskup Foley. Potvrzuje linii Církve jako ?velké komunikátorky? a volá ji k pastorační a kulturní revizi. Za hlavní kritérium v oblasti médií, označil etické principy, které se týkají jak osob angažovaných v mediální sféře, tak těch, kdo z jejich práce čerpají. Práce v hromadných sdělovacích prostředcích se zakládá na osobní odpovědnosti jak vůči jednotlivci tak vůči celé společnosti. Mons. Foley zakončil svůj projev citátem z listu Jana Pavla II.: ?Nemějte strach z nových technologií!... Nemějte strach ani z vlastní slabosti a nedostatečnosti! ... Předávejte poselství naděje, milosti a Kristovy lásky a mějte zároveň před sebou skutečnost, že tento svět přechází za horizont, kam sdělovací prostředky nemohou přímo dosáhnout.?

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.