Setkání biskupů a přátel Focolare

24.9.2005 

V hlavním městě Rumunska se koná 24. ekumenické setkání biskupů, přátel hnutí Focolare. Tématem je ?Přítomnost Vzkříšeného mezi jeho lidem: střed církevního života a opěrný sloup našeho svědectví.? Setkání zahájil rumunský pravoslavný patriarcha Teoktis I. a zdůraznil, že místo setkání nebylo vybráno není náhodou, neboť Bukurešť je chápána jako most mezi Východem a Západem. Setkání se účastní 45 biskupů z 19 zemí. Na setkání zazní také příspěvek zakladatelky hnutí Focolare Chiary Lubichová. Setkání, které potrvá do 27. září, se z České republiky účastní kardinál Miloslav Vlk a plzeňský biskup František Radkovský.

Petr Cekota

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.