Setkání o porozumění mezi konfesemi

23.9.2005 

U příležitosti 40. výročí vydání koncilní deklarace o mezináboženských vztazích Nostra Aetate se koná mezinárodní setkání, které začne 25. září na Papežské univerzitě Gregoriana. Tohoto setkání se zúčastní různé osobnosti zastupující rozličná náboženství s cílem více si uvědomit hodnotu víry v dialogu s ostatními tradicemi. Hlavní pozornost bude věnována vztahům židovsko ? křesťanským, vztahům k některým asijským duchovním směrům a také vztahu mezi křesťany a muslimy. Setkání zahájí prefekt Papežské rady pro mezináboženský dialog, arcibiskup Michael Fitzgerald. Setkání potrvá do 28.září.

Petr Cekota

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.