Třetí den 1. zahraniční cesty Benedikta XVI.

20.8.2005 

Třetí den apoštolské cesty Benedikta XVI. do Kolína nad Rýnem začal soukromou mši svatou v kapli arcibiskupského paláce. Dopoledne se dále odvíjelo ve znamení setkání s německými politiky. Přijal postupně německého kancléře Gerharda Schrödera, předsedu Bundestagu Wolfganga Thierse, předsedkyni Křesťanskodemokratické strany, Agelu Merkel a hlavu spolkové země Severní Porýní ? Vestfálsko, Jürgena Rüttgerse. Vedle krátkého rozhovoru při každé z návštěv došlo také na představení členů rodiny a spolupracovníků. Po té Papež přijal představitele magistrátů z Kolína nad Rýnem, Düsseldorfu a Bonnu.
Neplánovaným překvapením byla před polednem audience pro krále fotbalu Pelého. ?Naučil jsem se hrát fotbal od řeholníků a od té chvíle žiji ve znamení sv. Benedikta. Jak bych mohl nepřijet? ? řekl Pelé, který se účastní oficiálních akcí Světového dne mládeže.

Mladí lidé měli dnes dopoledne mši svaté ve farnostech, jak ještě uslyšíme v závěru našeho pořadu. Potom se s entusiasmem vydali na cestu na Marienfeld, kde proběhne noční bdění a zítra závěrečná eucharistie se Svatým otcem.

Přes tisíc mladých katolíků z Bagdádu, spolu s několika pravoslavnými vrstevníky, se sešlo v latinské katedrále hlavního města Iráku, aby slavili v duchu jednoty se Svatým otcem a tisíci mladých lidí v Kolíně nad Rýnem svůj ?Den mládeže?. Potom se sešli s apoštolským nunciem, arcibiskupem Leonardem Filonim, a předali mu poselství pro Papeže a mladé lidi shromážděné v Kolíně nad Rýnem.
Máme z Kolína zprávy, že Svatý otec poselství mladých iráčanů přečetl a vyjádřil blízkost mladým křesťanům v Bagdádu.
Ve svém poselství píší: ?... Také my jsme se shromáždili, abychom lépe poznávali Pána a ptali se, co od nás žádá, v této chvíli tak obtížné pro naši zemi i pro nás. Doprovází nás Ježíšova slova pozvbuzení: ?Odvahu, nemějte strach?...
V závěru svého poselství prosí mladí křesťané z Iráku Svatého otce o požehnání a slibují, že budou na oslavách v Kolíně duchovně přítomni.

Po včerejším setkání s židovskou komunitou a později večer se zástupci křesťanských církví měl Beneditk XVI. dnes po 18. hodině na programu setkání se zástupci některých muslimských komunit. ?Drazí muslimští přátelé?, oslovil Svatý otec shromážděné a s velkou naléhavostí, jim překládal ?své naděje i obavy? v těchto ? jak řekl ?zvlášť obtížných okamžicích dějin naší doby.? Benedikt XVI. poznamenal, že setkání probíhá v době, kdy mnoho osob žije ve smutku a v zoufalství kvůli teroristickým útokům. Bez ohledu na to, kde má původ, je terorismus vždy zvrácenou a krutou volbou, šplapající po nezadatelném právu na život a podkopávající základy veškerého společenského pořádku.

Svatý otec dále poukázal na perspektivy spolupráce v obraně základních morálních hodnot: svatosti lidského života, solidarity a míru. Před zástupci některých muslimských komunit Německa označil za podstatný především důraz na důstojnost každé lidské osoby:

Jestliže společně dokážeme vykořenit ze srdcí city nenávisti, jakoukoliv formu nesnášenlivosti a postavit se proti jakémukoliv projevu násilí, zastavíme vlnu krutého fanatismu, který uvádí do nebezpečí životy mnoha osob, brání v rozvoji míru na světě. Úkol je to nesnadný, ale ne nemožný. Křesťan může počítat ? i přes vlastní křehkost ? s duchovní pomocí modlitby.

Benedikt XVI. připomněl také obtížná údobí dějin, boje mezi křesťany a muslimy, ve kterých bylo rovněž mnoho krutosti a násilí spáchaných ve jménu náboženství.

Jedině když se uzná centrální postavení lidské osoby, lze nalézt společný základ porozumění, a překonat eventuální kulturní rozdíly a zmírnit rozdělující sílu ideologií.

V obsáhlé citaci z deklarace II. Vatikánského koncilu Nostra Aetate, citoval dále Svatý otec pasáž o úctě, s níž křesťané hledí na muslimy. Otcové koncilu připomínají, že se muslimové klaní jedinému Bohu, ctí Abraháma, Ježíše považují za proroka a chovají úctu i k jeho matce Marii. Koncil vybídl k upřímné snaze o vzájemné porozumění a spolupráci.

Vy drazí přátelé, zastupujete některé muslimské komunity v této zemi, ve které jsem se narodil, studoval a žil značnou část mého života. Právě proto bylo mým přáním se s vámi setkat. Vy vedete islámské věřící a vychováváte je v muslimské víře. Učení je prostředek, skrze který se sdělují myšlenky a přesvědčení. Slovo je cestou ve výchově mysli. Máte proto velikou odpovědnost ve výchově nových generací.

V závěru Benedikt XVI. označil dialog křesťanů a muslimů za ?životní nutnost?, na které do značné míry závisí budoucnost.

Celý text promluvy Benedikta XVI. k muslimům naleznete ZDE

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.