V Kolíně dnes slavnostně zahájeno Světové setkání mladých

16.8.2005 

?Vzývám pomoc Panny Marie Nanebevzaté zvláště pro mladé účastníky Světových dnů mládeže, kteří cestují z různých německých diecézí, kde pobývali několik dnů, anebo kteří přímo přijíždějí ze svých zemí, aby se ode dneška setkali v Kolíně. Dá-li Bůh, připojím se k nim ve čtvrtek, abychom společně prožili tuto mimořádnou církevní událost...?

Těmito slovy včera při polední modlitbě Anděl Páně Svatý otec oznámil svoji cestu do Kolína, kde se XX. Světového dne mladých ? dnes oficiálně zahájeného ? účastní chlapci a děvčata z celého světa. O slavnosti Nanebevzetí Panny Marie svěřil tedy Benedikt XVI. mladé Matce Boží. A Kolín opravdu slaví, zaplavený mládeží celého světa. Svatý otec přiletí do Kolína ve čtvrtek v poledne a jeho příjezd je již netrpělivě očekáván. Je to nejenom návrat do rodné země, ale i první mezinárodní cesta. Tisíce chlapců a děvčat putují do kolínského Dómu, aby se poklonili ostatkům Králů, s nimiž je spojeno téma Světového dne: ?Přišli jsme se mu poklonit?. Vrcholem Světového dne mladých bude mše svatá, kterou bude v neděli sloužit Benedikt XVI. na pláni Marienfeld. V sobotu večer proběhne vigilie mladých s adorací. Již od dnešního odpoledne však Kolín žije řadou setkání, diskusemi, koncerty, ale i modlitebními setkáními, jak uvádí redaktor našeho rozhlasu, Massimiliano Manichetti:

Je to slavnost, která byla ve městě zahájena modlitbou mladých celého světa, kteří přišli do Kolína na Světový den mladých. Téma Světového dne opakuje slova Králů, jak je známe z Matoušova evangelia: ?Přišli jsem se mu poklonit?, které vyjadřují cíl jejich dlouhého putování, jež je přivedlo až ke Králi králů. A hvězda, která je vedla jakoby nyní zářila nad kolínským Dómem jako maják, aby označila místo, kde jsou uloženy jejich ostatky, aby ukázala, že Kristus je jediná cesta. Kolínská arcidiecéze, stejně jako města Bonn a Düsseldorf, již hýří barvami oblečení mladých celého světa: zástupci téměř 200 zemí světa zaplavují náměstí, ulice, jsou hosty německých diecézí a setkávají se, aby se spolu modlili, aby spolu diskutovali, aby se spolu sdíleli. Celou organizaci zajišťuje více než 20 tisíc dobrovolníků. Přijelo okolo 750 biskupů. Již fungují tzv. ?Střediska setkávání?, což jsou místa, kde mnohé řeholní společenství, asociace, hnutí a jiné křesťanské komunity zvou k rozhovoru a k zamyšlení.

Kalendář událostí je nabitý, počínaje dnešní odpoledními oslavami zahájení, které v Kolíně vedl kardinál Meisner, v Bonnu biskup Bode a v Düsseldorfu kardinál Lehmann. A ihned po zahájení začal ?Welkome-Festival?, který spočívá v divadelních představeních za účasti různých umělců. Je to opravdová slavnost ducha, kterou očekávali a připravovali tisíce mladých, ?Ranní jitřenky? Jana Pavla II. Všichni se ve čtvrtek poprvé setkají s Benediktem XVI., který ohlásil setkání již 20. dubna, v závěru latinské mše svaté po svém zvolení, sloužené spolu s kardinály v Sixtinské kapli:

Nominatim, cogitamus adolescentes...
Myslím zvláště na mladé. Jim, privilegovaným partnerům papeže Jana Pavla II, patří mé láskyplné objetí v očekávání ? dá-li Bůh ? že se s nimi setkám v Kolíně nad Rýnem u příležitosti nadcházejícího Světového dne mláděže. S vámi, drazí mladí, budoucnosti a naděje církve a lidstva, budu i nadále vést rozhvoror, naslouchat vašim očekáváním s úmyslem pomoci vám setkat se stále hlouběji s žijícím a věčně mladým Kristem.

Svatý otec se neustále obracel ke Kolínu a označoval ho jako cíl adorace Krista, jako místo, kde se s Ním setkají. Irene Del Valle, členka hnutí Fokoláre, je zapojená do realizace Colourdome, což je jedna z iniciativ SDM zaměřena na Jednotu a mír ve světě.

?Mnozí hledají Boha, znají, chtějí ho znovu nalézt. Jiní ho neznají a ještě další, zvláště tady v Německu, jsou zvědaví, co se vlastně bude dít a mají velikou naději, že něco pro svůj život najdou. Uvědomujeme si, že současný papež je velikou osobností a myslím, že mladí jsou už nedočkaví, aby se s ním setkali a aby se přesvědčili, jaký bude mít k nim vztah?.

Významnými body programu v Kolíně jsou také katecheze, které bude přednášeny ve 30 různých jazycích v desítkách pronajatých sálech až do pátku. Je vyhrazeno zvláštní místo pro svátost míření, probíhají divadelní představení, hudební produkce, koncerty, a různá setkání, jako např. veliká slavnost Italů, která proběhne zítra na stadiónu v Kolíně.

Jiří Sýkora

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.