Nový feminismus je blízko katolické vizi

8.3.2005 

Politici by měli brát více v úvahu autentické nároky žen, než hlasy skupin, které si osobují právo mluvit jejich jménem. Na zasedání Ekonomické a sociální komise OSN věnovaném statutu žen 10 let po tzv. Pekingské konferenci, to zdůraznila profesorka Mary Ann Glendon, předsedkyně Papežské Akademie sociálních věd. Do sídla OSN přijela zastupovat Svatý Stolec.

Ve svém projevu vyjádřila znepokojení nad tím, že tři čtvrtiny populace zasažené bídou představují ženy a děti. Poukázala dále na úzkou souvislost mezi rozbitím rodiny, vlnou rozvodů a feminizací bídy. Předsedkyně Papežské akademie sociálních věd připomněla, že více než 100 milionu dětí se nedostává školního vzdělání. Naprostá většina z nich jsou děvčata. ?Je nutné vytvořit podmínky, aby každá dívka mohla v plně rozvíjet své schopnosti? ? zdůraznila profesorka Glendon. Vatikánská představitelka vyjádřila také obavy o osud starších žen, v souvislosti se stále menší starostí o lidský život v počátcích i v posledních fázích. Zdůraznila nutnost mobilizace veřejného mínění a vypracování programů, které budou účinně bojovat s chudobou.

Podle Svatého Stolce je neméně nutné ocenit pečovatelskou práci žen, bez ohledu na to, zda je placená nebo ne. Zaměstnání žen musí být organizováno tak, aby se nemusely vzdávat rolí, v nichž většina z nich nachází své nejhlubší naplnění. Problém rovnosti matek a žen pečujících o jiné osoby nebude uspokojivě vyřešen, dokud lidské hodnoty nepřeváží před ekonomickými, uvedla na foru OSN profesorka Mary Ann Glendon.

Konference v Pekingu před 10-ti lety přinesla mimo jiné střet názorů Svatého Stolce a Spojených národů. Co odpovědět těm, kdo obviňují církev z ?tmářského postoje k ženám?? U našeho mikrofonu je profesorka Glendon:

?Pokud něco opravdu vyšlo z módy, je to právě starý feminismus 70. let, se svými negativními postoji ve vztahu k mužům, k manželství a mateřství. S utkvělými představami o potratech nebo právech homosexuálů. Pokud jde o církev je zřejmé, že se vždy dá udělat víc, ale na druhou stranu je obtížné najít jinou instituci, která by s větší pohotovostí a konkrétností pracovala pro dobro žen.?

Jak zhodnotit v křesťanském smyslu ženského génia v třetím tisíciletí?

?Je zajímavé, že nové projevy feminismu do značné míry sdílejí katolickou vizi komplementarity muže a ženy a z této perspektivy podporují kulturu přející ženě a rodině. Stále více žen si myslí, že ekonomický, sociální a politický pokrok se nesmí prosazovat na úkor rodinného života. Bohužel žádná společnost dosud nenašla pro tento problém řešení. Feminismus 70. let byl k těmto problémům málo citlivý. Doufejme, že nový feminismus najde nové cesty.?

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.