Nová instrukce o manželství

8.2.2005 

Dignitas connubii (Důstojnost manželství) - tak zní oficiální název nové vatikánské instrukce o manželství. Ve spolupráci s dalšími úřady římské kurie ho vypracovala Papežská rada pro právní texty. Dokument představil novinářům předseda této Rady, kardinál Julian Herranz.

Instrukce je výsledkem osmileté práce. Zabývá se normami závaznými pro církevní soudy v otázkách manželství. Na 219 stranách rozdělených do 15 kapitol a 308 článků jsou shromážděny v jediném svazku všechny normy manželského práva v katolické církvi. Reflektuje zkušenosti v této oblasti za 20 let od vydání nového Kodexu kanonického práva (1983). Jakou pastorační hodnotu skrývá tato právnický instrukce? Odpovídá kardinál Herranz:

"Řekl bych, že je velmi vhodná, protože mentalita současné společnosti přeje rozvodům. Na manželství se pohlíží jako na soukromou záležitost, o které každý svobodně rozhoduje. To ale z mnoha důvodů není pravda. Na stabilitě manželství záleží dobro dětí a řekl bych také dobro rodiny, která je základem společnosti. V některých občanských legislativách se projevuje také tendence zrychlovat procesy zrušení manželského svazku, což vede k destablitě ohrožující společné dobro. V případě církevně uzavřených sňatků, normy, které byly představeny, upozorňují na dvě základní podmínky manželství: jednota a nerozlučitelnost. Ty existují už v přirozeném manželství, které je spojením muže a ženy. Tento koncept manželství je nyní některými občanskými legislativami znejasněn. Nazýváme totiž manželstvím to, co manželstvím není. Jsou dvě základní charakteristiky manželství, uznávané každým zákonodárstvím na světě: první je heterosexualita, tedy jde svazek mezi mužem a ženou; druhým je otevřenost pro přijetí potomstva. Pokud chybí tyto dvě základní podmínky, nejde o manželství. Proto je myslím, tato Instrukce velmi aktuální, protože v některých národech, ve znamení falešného pokroku, dochází k právní regresi, která škodí lidské duši."
- řekl pro náš rozhlas kardinál Herranz.

Instrukce Dignitas connubii se týká asi 800 diecézních a interdiecézních soudů, které se téměř výlučně zabývají otázkami neplatnosti manželství. V posledních desetiletích počet těchto procesů výrazně narostl, zejména v zemích s dlouhou křesťanskou tradicí.

Biskup Velasio De Paolis z Apoštolské Signatury, na tiskové konferenci uvedl, že příčinou této tendence je rozsáhlá sekularizace, propagující chybné koncepce manželství. Následkem toho je mnoho manželství neplatných. Osoby, které je uzavírají totiž vylučují prvky, které jsou pro existenci manželského svazku podstatné. Kromě toho mnoho civilně rozvedených věřících vede svědomí k tomu, aby požádali o potvrzení neplatnosti manželství, a mohli uzavřít nový církevní sňatek.

Podle statistických údajů za rok 2002, bylo v tomto období ukončeno u soudů první instance přes 56 tisíc kauz ve věci nulity manželství. Ta byla konstatována ve více v 46 tisících případů. Přes 300 rozhodnutí bylo vydáno v Africe, 700 v Austrálii a Oceánii, přes 1500 v Asii, téměř 9 tisíc v Evropě a přes 36 a půl tisíc na Americkém kontinentu, z toho naprostá většina, 31 tisíc v Severní Americe.
Tato statistika se týká církevních soudů první instance. Jak upozornil sekretář Nejvyššího soudu Apoštolské Signatury, na Římskou rotu přichází v druhé nebo třetí instanci jen nemnoho zvlášť komplikovaných případů manželského práva. Ročně jich je kolem 150.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.