Papež připomenul Světový den rozhlasu

13.2.2021 

Vatikán. „Na rozhlase je krásné, že přináší slovo i na nejodlehlejší místa“, píše papež František k dnešnímu Světovému dni rádia, který připomíná první rozhlasové vysílání v Organizaci spojených národů. Psal se 13. únor 1946.

Letošní Světový den se zaměřuje na trojí aspekt rozhlasového vysílání – jeho evoluci, inovaci a propojení, jímž slouží společnosti. V letošním poselství ke Světovému dni sdělovacích prostředků (24.1.2021) papež František připomenul, že toto trojí hledisko má přispívat komunikaci, jejímž základem je setkávání, kontakt s realitou a její poznávání.

 

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.