Jezuitské periodikum La Civiltà Cattolica vyjde také v ruštině

11.2.2021 

Řím/Moskva. Stále mezinárodnější náplň jezuitského časopisu La Civiltà Cattolica, nejstaršího dosud vycházejícího periodika v italštině (zal. 1850), se obohacuje o nový rozměr. V pátek 12. února, přesně pět let po havanském setkání papeže Františka s moskevským patriarchou Kirillem, vyjde ruská digitální edice tohoto listu, a to zásluhou moskevského jezuitského institutu sv. Tomáše.

Spuštění nových webových stránek v ruštině (www.laciviltacattolica.ru) bude předcházet webinář, během kterého vystoupí moskevský arcbibiskup, mons. Paolo Pezzi, apoštolský nuncius v Ruské federaci, mons. Giovanni D’Aniello, pravoslavný mnich Jan Guaita, který pojedná o “Havanském setkání a jeho perspektivách”, a konečně ředitel listu La Civiltà Cattolica, o. Antonio Spadaro S.I.

Oficiální inaugurace nové jazykové verze ve výroční den historického papežova setkání s patriarchou vší Rusi se má stát “ideálním pokračováním onoho stisku ruky, který vyjadřoval přátelství”, píše v úvodníku k ruskému webu šéfredaktor Spadaro. Ono havanské setkání totiž bylo “důležitou etapou ve vztazích mezi oběma církvemi a součástí procesu, který zůstává plodem trpělivé a delikátní diplomatické, náboženské a politické práce. Především však nabývá hlubokého a zcela zřejmého smyslu: tváří v tvář dějinám tohoto světa nemůžeme být hluší a slepí. Křesťané jsou dnes povoláni ke vzájemnému setkávání a překonání jakýchkoli překážek, jen aby si podali ruce. Františka a Kirilla k tomu podnítily výzvy tohoto světa, reálná omezení a dramata naší doby. Politické a taktické vytáčky nemohou odradit křesťanské vůdce od stisku ruky”, zdůrazňuje o. Antonio Spadaro.

Dodejme, že obtýdeník La Civiltà Cattolica je dosud kromě italštiny dostupný v angličtině, francouzštině, čínštině, japonštině a korejštině.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.