Papež: Kéž nový lunární rok přinese ovoce bratrství a solidarity

10.2.2021 

Vatikán. Papež František dnes dopoledne pronesl z knihovny Apoštolského paláce již 24. část z cyklu katechezí o modlitbě. Uvedlo ji čtení z listu Kolosanům, v němž sv. Pavel nabádá k trvalému přebývání v Kristu: „Cokoli mluvíte nebo konáte, všecko dělejte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci“, vybízí apoštol. Svatý otec svou dnešní promluvu věnoval „modlitbě v každodenním životě“.

„Modlitba nám pomáhá milovat druhé, navzdory jejich chybám a hříchům. Člověk je vždy důležitější než jeho činy a Ježíš svět nesoudil, ale spasil. Lidé, kteří nepřetržitě druhé posuzují a odsuzují, vedou politováníhodný, nešťastný život…Ježíš nás přišel spasit, a proto otevři srdce, ospravedlňuj druhé, pochop je, přistup k nim, slituj se nad nimi a buď ohleduplný, jako Ježíš. Je třeba mít rád všechny lidi i každého jednotlivě a v modlitbě pamatovat na to, že všichni hřešíme a zároveň nás Bůh jednoho po druhém miluje. Jestliže budeme takto milovat tento svět, milovat jej s laskavostí, objevíme, že každý den i každá věc v sobě skrývají zlomek Božího tajemství“.

PLNÉ ZNĚNÍ dnešní katecheze najdete ZDE.

Poté Svatý otec oslovil obyvatele indického státu Uttarákhand, který před několika dny postihlo “himalájské tsunami”.

“Vyjadřuji blízkost obětem neštěstí, k němuž před třemi dny došlo na severu Indie, kde odtržená část ledovce způsobila prudké záplavy a strhla staveniště dvou elektráren. Modlím se za zesnulé dělníky a jejich rodiny, za všechny zraněné a poškozené.”

Podle dostupných údajů v severoindickém státě zemřelo 32 lidí a 170 se pohřešuje. Papežova slova následují po kondolenci indických biskupů, kteří doufají v maximální úsilí indické vlády navzdory nepříznivým metereologickým podmínkám a obtížné dostupnosti místa.

Řada asijských zemí – od Číny přes Vietnam po Koreu, Japonsko a Mongolsko – v pátek oslaví nový lunární rok, který se ponese ve znamení buvola. Papež František poblahopřál k tomuto svátku milionům jejich obyvatel:

“Na Dálném Východě a v různých částech světa mnoho milionů mužů a žen oslaví v pátek 12. února nový lunární rok. Jim všem a jejich rodinám bych rád zaslal srdečný pozdrav spolu s přáním, aby tento rok přinesl ovoce bratrství a solidarity. V tuto výjimečnou chvíli, v níž nás silně znepokojují výzvy kladené pandemií, která se nedotýká pouze těla a duše lidí, nýbrž ovlivňuje také sociální vztahy, přeji, aby každý požíval plného zdraví a klidného života. Vybízím k modlitbě za dar míru i veškerého dalšího dobra a připomínám, že jich lze dosáhnout skrze dobrotu, úctu, prozíravost a odvahu. Nikdy nezapomínejte na nejchudší a nejslabší, kterým náleží přednostní péče.”

V závěru generální audience, po pozdravech a shrnutí katecheze v různých jazycích, se papež rozloučil opět v italštině:

“Ve společnosti, trvale trýzněné rozpory a rozdělením, buďte znamením projektu smířlivosti a bratrství, jehož kořeny se noří do evangelia a nepostradatelné pomoci modlitby. Jako obvykle nakonec myslím na staré a mladé lidi, nemocné a novomanžele. Zítra budeme slavit liturgickou památku Panny Marie Lurdské. Přeji vám, abyste se Matce Boží připodobňovali v její naprosté odevzdanosti do Boží vůle.”

Po společné modlitbě Otčenáš udělil Petrův nástupce apoštolské požehnání.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.