Papež se připojí apoštolským listem k dantovským oslavám

9.2.2021 

Itálie. Prvním papežem, který podepsal magisteriální text o Dantu Alighierim, byl Benedikt XV. v encyklikce “In praeclara summorum” z 30. dubna 1921, tedy v roce šestistého výročí básníkova úmrtí. Přesně o sto let později se papež František připojí apoštolským listem k letošnímu dantovskému jubileu, v jehož rámci si Itálie připomíná sedm století od Alighieriho skonu v Ravenně (13.-14.9.1321). Pojedná v něm aktuální poselství “otce spisovné italštiny”, teologickou a mravní sílu Božské komedie a Dantův osobní osud jako symbol lidské pouti.

“Bylo by pěkné, kdyby tento apoštolský list vyšel 25. března, v den, kdy Dante zahájil práci na Božské komedii”, poznamenal v italském tisku předseda Papežské rady pro kulturu, kard. Gianfranco Ravasi (Il Giornale, 7.2.2021). Právě tento kuriální kardinál předsedá vatikánskému výboru pro dantovské oslavy, který na jubilejní rok připravuje různé kulturní iniciativy. Pravděpodobně na červen se chystá četba Božské komedie v římských katakombách a na listopad mezinárodní kongres o eschatologické dimenzi Dantova díla. Vatikánská apoštolská knihovna přiblíží “největšího z básníků” formou digitální výstavy o zhruba padesáti exponátech (včetně rukopisů, knih, tisků a medailí), která bude zpřístupněna rovněž gymnaziálním studentům. Na italských klasických lyceích se třem částem Božské komedie – Peklu, Očistci a Ráji – věnují celé tři roky studia.

Dodejme, že před šesti lety zaslal papež František poselství do Florencie, která si připomínala 750 let od Alighieriho narození. Loni na podzim přijal delegaci z Ravenny, Dantova posledního útočiště, kde básník dokončil Božskou komedii a je pohřben.

 

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.