Papež k Mezinárodnímu dni bratrství: Přehlížení druhého člověka je formou nepřátelství

4.2.2021 

Vatikán/Abú Dhábí. Papež František se dnes připojil k oslavám prvního Mezinárodního dne bratrství, jehož konání loni v prosinci vyhlásila OSN. Papež vystoupil na virtuálním setkání, organizovaném šajchem Muhammadem bin Zajdem v Abú Dhábí, jehož se zúčastnil rovněž generální tajemník OSN, António Guterres, vrchní imám káhirské univerzity s mešitou Al-Azhar, Ahmed al Tajíb, a další osobnosti, mimo jiné egyptský soudce Abdel Salam, který je v současné době sekretářem Vysokého výboru pro lidské bratrství, naplňujícího cíle abúdhábské deklarace, podepsané před dvěma lety.

Papež František se k přítomným obrátil ve videoposelství, které přinášíme v plném znění:

“Sestry a bratři. To je to pravé slovo: sestry a bratři. Je třeba stvrdit bratrství – a to zvláště vůči vám, vrchní imáme Ahmede al-Tajíbe, můj bratře, příteli a druhu v boji za bratrství s jeho výzvami a riziky.

Děkuji vám za společnou pouť při úvahách a redakci dokumentu, který jsme předložili před dvěma lety. Vaše svědectví mi velice pomohlo, protože bylo odvážné. Vím, že to nebyl snadný úkol, ale spolu s vámi jsme jej společně mohli vykonat a vzájemně si pomáhat. Nejkrásnější na tom všem je skutečnost, že ona prvotní touha po bratrství se upevnila v pravé bratrství. Děkuji, bratře, děkuji.

Rád bych také poděkoval Jeho Výsosti, šajchovi Muhammadovi bin Zajdovi za veškeré úsilí, vyvinuté na zdárné pokračování této cesty. Uvěřil tomuto projektu, uvěřil mu. A myslím, že je též správné poděkovat – dovolte mi, pane soudče, tento výraz – “l’enfant terrible” celého projektu, , kterým je soudce Abdel Salam, pracovitý přítel plný nápadů, který nám pomohl v cestě vpřed. Děkuji vám všem, že jste se zaměřili na bratrství, protože bratrství je dnes novým mezníkem lidstva. Buď jsme bratři, anebo se navzájem zničíme.

Dnes není čas na netečnost, nelze si s odstupem, přehlíživostí a nezájmem mýt ruce. Buď jsme bratři, dovolte mi to tak říci, anebo se vše zhroutí. Je to předěl, rozhraní, na kterém máme budovat, výzva našeho století, výzva naší doby. Bratrství znamená podanou ruku, bratrství znamená respekt. Bratrství znamená naslouchat s otevřeným srdcem. Bratrství znamená pevné setrvání ve vlastních přesvědčeních, protože pokud o nich budeme vyjednávat, nenastane pravé bratrství. Jsme bratři, zrození z téhož otce. S různými kulturami a tradicemi, ale všichni bratři. Bratrství je třeba utvářet v úctě k našim kulturám, různým tradicím a odlišnému občanství, nikoli o něm vyjednávat.

Nastala chvíle naslouchání, nastala chvíle upřímného přijetí. Nastala chvíle jistoty, že svět bez bratrů je svět nepřátel. Toto chci zdůraznit – nelze mluvit o bratrských či nebratrských vztazích. Řekněme to správně – buď jsme bratři, anebo nepřátelé, neboť přehlížení ostatních je velice jemnou formou nepřátelství.

K nepřátelství není zapotřebí jenom válek, stačí nehledět si druhého člověka. Tento postoj – který se změnil v dovednost, zcela postačuje. Dívat se na druhou stranu, nedbat na druhého, jako by neexistoval. Drahý bratře vrchní imáme, děkuji za tvou pomoc a svědectví. Děkuji za cestu, kterou jsme ušli společně”.

Během setkání byla udělena Zajdova cena za lidské bratrství, jejímiž letošními laureáty se stali právě generální tajemník OSN, António Guterres, a marocko-francouzská aktivistka Latifa Ibn Ziaten (foto). Prvně jmenovaný portugalský diplomat, politik a v pořadí devátý generální tajemník OSN obdržel ocenění za své postoje během koronavirové pandemie, kdy vyzval ke “globálnímu příměří ve všech oblastech světa, abychom se společně soustředili na nynější pravou bitvu – porážku Covidu-19”.

Matka pěti dětí Latifa Ibn Ziaten založila sdružení zaměřené na podporu míru a mládeže z francouzských znevýhodněných čtvrtí, které nese jméno jejího syna Imada. Ten byl jako parašutista francouzské armády zavražděn v jedenadvaceti letech při teroristickém útoku v Toulouse (2012). Latifa vyhledala jeho vraha, Muhammada Meraha, aby pochopila, co jej přivedlo k takovému činu, a poznala tak frustrovaného mladého muže, jemuž se nikdy nepodařilo integrovat do společnosti. Podnítilo ji to k založení asociace, zaměřené na zachování sociálního smíru a dialog jak mezi starší a mladší generací, tak mezi Francouzi a migranty.

Další slova papeže Františka proto patřila nově oceněným:

“Chtěl bych poblahopřát k této ceně generálnímu tajemníkovi Spojených národů a poděkovat mu za veškeré jeho mírové snahy. Míru lze dosáhnout pouze za pomoci bratrského srdce. Děkuji za to, co děláte.

Drahá sestro” – oslovil poté římský biskup Latifu Ibn Ziatenovou – “tvá závěrečná slova: »Jsme všichni bratři« nejsou pouze konvenční či odposlouchanou frází. Jsou tvým přesvědčením, které se utvořilo v ranách a bolesti. Vsadila jsi život do hry, aby se do něj navrátil úsměv, vsadila jsi život do hry, aby nepřevládla zášť, a skrze bolest nad ztrátou syna – pouze matka totiž ví, co znamená ztratit syna – skrze tuto bolest máš odvahu říci »Jsme všichni bratři« a zasévat slova lásky. Děkuji za tvé svědectví. Děkuji, že jsi matkou svého syna a mnoha jiných hochů a dívek, že jsi matkou tohoto lidstva, které ti naslouchá a učí se od tebe. Buď se vydáme na pouť bratrství, buď se staneme bratry, anebo vše ztratíme.”

Zakončil papež František vystoupení na dnešním virtuálním setkání, které organizoval abúdhábský korunní princ. Dodejme, že papež František se spolu s vrchním imámem Al-Azhar stal prvním nositelem Zajdovy ceny, pojmenované po zakladateli SAE a dotované částkou jednoho milionu dolarů. Jak bylo později oznámeno, papež tento finanční obnos věnoval etniku Rohingů do Myanmaru. Generální tajemník OSN již na sociální síti Twitter oznámil, že peněžitou cenu předá Agentuře OSN pro uprchlíky za “její nedocenitelnou práci pro nejvíce zranitelné”. Latina Ibn Ziaten zdůraznila, že ocenění se jí “hluboce dotýká a považuje je za velikou poctu”.

Informace o dnešním prvním konání Mezinárodní dne bratrství obsahuje nová webová stránka, kterou zprovoznila Papežská rada pro mezináboženský dialog.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.