Papež promluvil k Římské rotě ohledně anulace církevních sňatků

30.1.2021 

Vatikán. Papež František přijal včera členy Apoštolského tribunálu Římské roty při příležitosti začátku jejich soudního roku. Ve své promluvě se věnoval témaku křesťanského manželství s poukazem na své poselství tomuto tribunálu před rokem. Zvláště se věnoval jak otázce platnosti manželství, tak otázce dobra, které představuje rodina, a tématu dětí. Apoštolský tribunál je kromě své běžné soudní práce a řešení neadministrativních kauz také nejvyšším církevním soudem pro případy odvolání v oblasti anulace církevních sňatků.

Papež řekl, že se značná část rozhodování tribunálu v poslední době týkala jak problémů víry, tak i základních aspektů manželství, jako je narození a výchova dětí. Poukázal na skutečnost, že jurisprudence Římské Roty v harmonii s papežským magisteriem popsala hierarchii „dober manželství“. Podle ní se  bonum familie (dobro rodiny) nachází nad úrovní nulity manželství. Papež podtrhl, že teologický obraz rodiny pochází od Boha. „Ve skutečnosti,“, pokračoval papež, „jde vždy a v každém případě  o požehnaný plod manželské smlouvy. Nemůže být zcela zrušen deklarováním neplatnosti manželství, protože nemůžeme považovat existenci rodiny za ukončené dobro, jelikož je plodem Božího plánu přinejmenším pro narozené potomstvo.“

Dále se papež věnoval otázce dětí  v právně anulovaných manžestvích, hlavně v situacích, kdy jeden z partnerů s anulací nesouhlasí. Zmínil také někdy velmi komplikovanou povahu některých manželství, poté co byla zneplatněna, připomněl ale také skutečnost, že zneplatnění může být velkou úlevou pro toho, kdo o ně požádal.

Papež položil tuto otázku: „jak můžeme dětem vysvětlit, že např. jejich naminka, kterou jejich tatínek opustil a která často nechce začínat nové manželství, přijímá eucharistii s dětmi, zatímco jejich otec, který již žije s někým jiným a čeká na prohlášení anulace prvního manželství, k eucharistii nemůže?“ Poukázal na to, že církev má užitečný pastorační nástroj v apoštolské exhortaci Amoris Laetitia, která jasně říká, že nikdo – a už vůbec ne děti – by neměl být opuštěn nebo se stát prostředkem vydírání mezi rodiči.

Dále papež ve svém proslovu na členy Apoštolského tribunálu naléhal, aby neselhali v apoštolském zápalu církve a brali v úvahu, že celistvé dobro člověka vyžaduje, abychom nezůstali nečinní s ohledem na katastrofání důsledky, se kterými může být rozhodování o nulitě manželství spojeno. Připomněl jim, že církev je matka a že ti, kdo stojí v církevní službě v tak důležité oblasti, jako je soudnictví, jsou voláni k tomu, aby se otevřeli horizontům této obtížné, ale ne nemožné pastorační práce. Práce, která obsahuje zodpovědnost za děti, které jsou často nevinnými oběťmi v situacích rozpadů manželství, anulací nebo nových civilních sňatků.

Papež soudce Apoštolského tribunálu, jakožto i ostatních církevních soudů, vyzval k přístupnosti, flexibilitě a pokud možno k naprosté svobodě.

Papež František využil této příležitosti k tomu, aby oslovil biskupy v jejich diecézích, aby byli „ještě více otevření“ výzvám, se kterými je tato oblast spojena. Povzbudil je, aby šli cestou církevní i pastorační, aby nenechali věřícím pouze cestu civilních řešení, zvláště v případě zamítnutých žádostí.

Na závěr papež poděkoval soudu za jeho práci a pronesl pár slov k děkanovu Římské roty, Msgr. Pintovi, který dosáhl 80 let věku a bude brzy odcházet z úřadu. Označil ho za „houževnatého“ a angažovaného. Připomněl některé překážky a obtíže, kterým bylo třeba čelit, když papež zaváděl reformu, která vedla ke zkrácené verzi procesu anulace manželství.

 

 

 

 

Petr Vacík

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.