Papež: Je nedůstojné hýřit drahocennými zdroji, které druzí postrádají

25.1.2021 

Vatikán. Ekumenická bohoslužba druhých nešpor v římské bazilice sv. Pavla za hradbami dnes večer zakončila Týden modliteb za jednotu křesťanů. Kvůli zdravotní indispozici Svatého otce ji vedl kard. Kurt Koch, předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů. Čestné místo po jeho pravici a levici jako obvykle zaujali zástupci anglikánské a pravoslavné církve. Přítomni byli též představitelé dalších křesťanských církví a společenství, sídlících v Římě a Itálii. Účast věřících byla omezená v souladu s pandemickými opatřeními, avšak bohoslužbu v přímém přenosu vysílaly vatikánské sdělovací prostředky. Kardinál Kurt Koch přečetl homilii papeže Františka, která se inspiruje veršem z Janova evangelia, zvoleným za motto letošního Týdne modliteb za jednotu křesťanů: „Zůstaňte v mé lásce, a ponesete hojné ovoce“ (srov. Jan 15, 5-9).

„Duch svatý nás tak učí konkrétnosti lásky vůči všem bratřím a sestrám, s nimiž sdílíme člověčenství, které Kristus nerozlučně sjednotil v Sobě a řekl nám, že Jej vždycky nalezneme v těch, kdo jsou nejchudší a mají největší nouzi (srov. Mt 25,31-45). Budeme-li jim sloužit společně, rozpoznáme v sobě bratry a porosteme v jednotě. Duch, který obnovuje tvář země, nás nabádá, abychom pečovali o společný dům, přijímali smělá rozhodnutí týkající se způsobu, kterým žijeme a konzumujeme, protože opakem přinášení plodů je vykořisťování a je nedůstojné hýřit drahocennými zdroji, které druzí postrádají“.

PLNÉ ZNĚNÍ homilie Svatého otce, kterou pronesl kard. Kurt Koch, najdete ZDE.

Česká sekce RV

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.