Monitoring a prevence

1.2.2005 

Větší dohled na dodržování mezinárodního práva žádal ve svém projevu v newyorkském sídle OSN arcibiskup Celestino Migliore. ?Odpovědností každého státu je chránit své občany?, není-li to možné ?musí odpovědnost přijmout celé mezinárodní společenství,? zdůraznil vatikánský pozorovatel. Zopakoval postoj Svatého Stolce k principu legitimní obrany, který formuluje 51 článek Charty Spojených národů. Jak bylo mnohokrát zdůrazněno, právo na obranu je třeba odlišit od tzv. ?humanitárních zásahů?, představovaných jako závazné pro mezinárodní společenství. ?Svatý Stolec se hlásí ke konceptu předvídání a prevence, nikoliv ke konceptu ochrany a intervence,? prohlásil Vatikánský stálý pozorovatel při OSN. Podpořil rovněž vznik nové komise OSN pro mír (Peacebuilding). V závěru arcibiskup Migliore vyjádřil přání, aby probíhající reflexe nad funkčností Rady bezpečnosti a dalších institucí OSN přinesla této Organizaci větší autoritu a důvěryhodnost.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.