Papež: Ze srdce se rodí dobro

1.1.2021 

Vatikán. Jak bylo včera oznámeno, dnešní liturgickou slavnost Matky Boží, Panny Marie, nesloužil vzhledem k náhlé zdravotní indispozici papež, ale zastoupil jej státní sekretář Svatého stolce, kardinál Pietro Parolin, který přečetl jeho připravenou homilii. Komentuje v ní liturgická čtení v souvislosti se třemi slovesnými tvary: požehnání, narození a nalezení. Z homilie vybíráme prostřední pasáž:

„Druhým slovesem je narodit se. Sv. Pavel poukazuje na Božího Syna, »narozeného ze ženy« (Gal 4,4). Stručně řečeno, nás informuje o zázraku, že Pán se narodil jako my. Neobjevil se jako dospělý, nýbrž jako dítě; nepřišel na svět sám, nýbrž ze ženy, po devíti měsících v lůně Matky, od níž si nechal utkat člověčenství. Pánovo srdce začalo tlouci v Marii, Bůh života od ní dostával kyslík. Od té doby nás Maria sjednocuje s Bohem, protože v ní se Bůh spojil s naším tělem a už se od něho neodloučil. Maria – jak rád říkával svatý František – „učinila Pána velebnosti naším bratrem“ (Sv. Bonaventura, Legenda maior, 9,3; v Františkánské prameny). Ona není pouhým mostem mezi námi a Bohem, je víc. Je cestou, kterou šel Bůh, aby se dostal k nám, a je cestou, kterou máme jít, abychom se dostali k Němu. Skrze Marii se setkáváme s Bohem, jak chce On: něhou, důvěrou i tělem. Ano, protože Ježíš není abstraktní idea, je konkrétní a vtělený, narozen ze ženy trpělivě roste. Ženy znají tuto trpělivou konkrétnost. My muži jsme často abstraktní a chceme všechno hned; ženy jsou konkrétní a dovedou tkát předivo života trpělivě. Kolik žen, kolik matek tak umožňuje životu zrod i obrození a propůjčuje světu budoucnost!

Nejsme na světě, abychom umřeli, nýbrž zrodili život. Svatá Matka Boží nás učí, že prvním krokem k darování života našemu okolí je láska, kterou k němu chováme v sobě. Ona, jak říká dnešní evangelium, »všechno uchovávala v srdci« (Lk 2,19). Ze srdce se rodí dobro. Jak důležité je uchovat srdce čistým, střežit vnitřní život, modlit se! Jak důležité je učit srdce mít péči, mít rád lidi i věci! Tady vše začíná: péčí o druhé, o svět, o stvoření. Znát mnoho lidí a mnoho věcí není k ničemu, pokud o ně nepečujeme. Tento rok, kdy doufáme v obrodu a nové léčebné kúry, neopomíjejme péči. Neboť kromě tělesné vakcíny je zapotřebí vakcíny srdce, a tou je péče. Dobrý rok nastane, budeme-li mít péči o druhé, jako Madona o nás.“

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy HOMILIE je ZDE

Milan Glaser

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.