Zveřejněno poselství k Postní době

27.1.2005 

Společenské roli a údělu osob v pokročilém věku se věnuje papežské poselství k postní době. Dokument dnes představil předseda papežské rady Cor Unum, Josef Cordes a biskup z belgického Namuru, André-Mutien Léonard. Jan Pavel II. v poselství navazuje na slova starozákonní knihy Deuteronomium (5. kniha Mojžíšova), která ukazuje dlouhověkost jako zvláštní Boží dar a požehnání.

Rozvoj lékařské vědy dnes dovoluje významně prodloužit lidský život. Díky tomu současná společnost - zvláště na západě ? stárne. Svatý otec proto klade věřícím na srdce péči o osoby pokročilého věku. A znovu upozorňuje na nutnost chránit a ctít lidský život od jeho počátku po přirozený konec. ?Je nutné rozvíjet ve veřejném mínění vědomí, že starší lidé jsou vždy hodnotou, která má být oceněna? ? píše Papež. Proto je důležité zaměřit se na ekonomickou pomoc a na zákonodárné iniciativy, které je nebudou vylučovat ze života společnosti.? Jan Pavel II. poukazuje také na společenskou roli starších generací. Pomáhají k lepšímu pochopení toho, že bohatství kultury a rozvoj civilizace závisí na předávání moudrosti a zkušeností dalším pokolením. Svatý otec se staví proti rozšířené tendenci považovat osoby omezené věkem nebo chorobou za neužitečné. V Postní době si mají věřící vzít k srdci právě otevřenost ke starším osobám. Pamatovat mají také na tajemství smrti, která pro křesťana znamená setkání s Bohem. ? píše Jan Pavel II. v poselství k letošnímu postu.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.