Papež František přijal kardinála George Pella

12.10.2020 

Vatikán. Na oficiální audienci přijal dnes papež František kardinála George Pella. Emeritní prefekt Ekonomického sekretariátu (2014-2019) přijel v minulých dnech do Říma po více než třech letech. V červenci 2017 se rozhodl vrátit do Austrálie, kde byl nařčen ze sexuálního zneužívání Papež František jej uvolnil, aby se mohl osobně hájit. Kauza, která vyústila v jednohlasé osvobození Nejvyšším australským soudem, stála dnes devětasedmdesátiletého kardinála 400 dní za mřížemi.

Obvinění

Kardinál Pell byl v roce 2017 formálně obviněn ze zneužívání nezletilých, k němuž mělo dojít při dvou příležitostech v roce 1996 a 1997, v době, kdy byl arcibiskupem Melbourne. První soudní státní proběhlo v červenci toho roku. Soud první instance jej v prosinci roku 2018 uznal vinným. Odsouzen byl na šest let a v únoru 2019 nastoupil k výkonu trestu. Kardinál Pell nicméně od prvopočátku trval na své nevině. Zločin, z něhož byl viněn, označoval věc strašnou a netolerovatelnou, proti níž vždy bojoval. Jeho právnici poukazovali na neoprávněnost rozsudku, založeného na nepravděpodobných důkazech.

Svatý stolec prostřednictvím tiskového prohlášení potvrdil naprostý respekt k australským soudům a ve jménu tohoto respektu očekával výsledek odvolacího procesu. Odkazoval na kardinálem Pellem vždy deklarovanou nevinu a na jeho právo hájit se až do poslední instance. Aby byl zajištěn průchod spravedlnosti, papež potvrdil preventivní opatření stanovená místním ordinářem po návratu kardinála Pella do Austrálie,  která „ v očekávání definitivního potvrzení skutečností zakazují kardinálovi z preventivních důvodů veřejné vykonávání jeho služby, a jak stanovují normy, také jakýkoli způsob a formu kontaktu s nezletilými.“ Zároveň australští biskupové vyzvali věřící, otřesené celou záležitostí, aby nečinili ukvapené závěry dříve než proběhne celý soudní proces.

Odvolací soud potvrzuje rozhodnutí první instance

V červnu 2019 apelační soud státu Victoria zahájil druhou fázi procesu. Obhajoba mluvila o nedostatku rozumných důvodů a procedurálních chybách ve výroku první instance. O dva měsíce později však dva soudci proti jednomu rozhodli o potvrzení rozsudku. Mark Weinberg, soudce hlasující proti verdiktu, poukázal na zásadní nedostatky procesu: nelze odsoudit člověka, pokud jeho vina není prokázána nade všechnu rozumnou pochybnost, jinak totiž hrozí odsouzení nevinného.

Také v tomto případě Svatý stolec potvrdil důvěru k australskému soudnictví a odkázal k dalšímu vývoji procesu, s poukazem na Pellem vždy deklarovanou nevinu.

Zproštění viny Nejvyšším soudem

V březnu letošního roku dospěla kauza kardinála Pella k Nejvyššímu australského soudu, a tedy k poslední soudní instanci. Soudci přijali kardinálovu žádost na základě motivací předložených Markem Weinbergem. 7. dubna 2020 sedm soudců Nejvyššího soudu poukázalo na nekoherentnosti v rozhodnutí odvolacího soudu a kardinála Pella jednohlasně osvobodili, s odůvodněním, že existuje racionální možnost, že ke zločinu nedošlo a je důvodně možné, že byla odsouzena nevinná osoba. Kardinál Pell vyšel z vězení po 400 dnech.

Reakce kardinála Pella

„Těžká nespravedlnost, kterou jsem musel snášet, je nyní napravena. Neživím v sobě žádnou zášť vůči člověku, který mě obvinil,“ řekl kardinál Pell po svém osvobození. Zdůraznil také, že proces nebyl referendem o katolické církvi ani o tom, jak představitelé australské církve čelili zločinu pedofilie. „Šlo v něm o to, zda jsem se já dopustil či nedopustil těchto strašných zločinů – a já jsem je nespáchal.“ Vyjádřil také přání, aby jeho propuštění nepřiživovalo další hořkosti: „Jediným základem k dlouhodobému uzdravení je pravda a jediným základem spravedlnosti je pravda, protože spravedlnost znamená pravdu pro všechny.“ Kardinál Pell poděkoval všem, kdo se za něho modlili, pomáhali mu a těšili jej v těžkých chvílích.  Vyjádřil vděčnost svým právníkům, kteří s pevným odhodláním pracovali pro to, aby spravedlnost zvítězila a na prefabrikovanou temnotu bylo vrženo světlo odhalující pravdu.

Implicitní komentář papeže Františka

Krátce poté, co byl kardinál Pell zproštěn viny, papež František při mši u Svaté Marty – aniž kardinála Pella výslovně jmenoval – vyzval k modlitbě za všechny nespravedlivě odsouzené:

V těchto postních dnech jsme sledovali perzekuci, kterou podstoupil Ježíš, i zavilost učitelů Zákona, kteří Jej podjatě odsoudili, ačkoli byl nevinný. Chtěl bych se dnes modlit za všechny lidi, kteří trpí nespravedlivým a podjatým rozsudkem.“

K rozsudku osvobozujícímu kardinála Pella se Svatý stolec vyjádřil v prohlášení, v němž vyjadřoval své uspokojení a odkazoval k opakovaně zdůrazňované důvěře v australské soudní orgány. Kardinál Pell „se podrobil soudnímu procesu a vždycky trval na své nevině s očekáváním, že pravda vyjde najevo.“

 

Johana Bronková

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.