Další krok k dehumanizované antropologii?

17.8.2020 

Francie. Péče zákonodárců a politiků o lidské zdraví se plně vyčerpává, pokud jde o jistou virózu, takže na péči o lidský život v té nejkřehčí fázi jeho počátku už nezbývá čas. Dolní komora francouzského parlamentu (Assemblée nationale) na zasedání v hluboké noci (03:34 ze dne 31. 7. na 1. 8.) za přítomnosti pouhého 101 poslance z celkového počtu 557 odhlasovala v druhém čtení návrh zákona o bioetice (pro 60, proti 37, zdrželi se 4). Ten kromě mnoha bizarností dehumanizující  technoprodukce lidských bytostí počítá s tím, že bude možné připravit o život lidský zárodek interrupcí nejen během prvních tří měsíců jeho existence, nýbrž až do narození, a to nejen v případě těžkého poškození plodu či ohrožení života matky, nýbrž také tehdy, pokud lékař u matky konstatuje existenci příznaků „psychosociálního neklidu“ z narození dítěte, jak to definuje návrh zákona.

V říjnu bude zákon opět projednán v Senátu, který v prvním čtení tuto „inovaci“ interrupcí odstranil, ale dolní komora ji nyní vrátila zpět. „Tak umírají civilizace a zaniká génius národů. Ti co přijdou po nás, se ocitají v obrovském nebezpečí,“ reagoval na hlasování v Národním shromáždění biskup Bernard Ginoux na síti twitter. Kromě zmíněné plné liberalizace umělých potratů, dosud platné pouze v USA, navrhuje nový francouzský zákon také celou řadu biotechnologických postupů, jakými jsou například chiméry, tedy smíšená lidsko-zvířecí embrya, dále asistovaná reprodukce pro samotné ženy nebo tzv. sdílené mateřství pro lesbické páry. Biskup Ginoux z Montauban k návrhu zákona dále říká, že „zaváděné reprodukční technologie, dehumanizují  lidskou osobu, činí z dítěte předmět, selektují lidské zárodky, eliminují otcovství a pohlavní styk, a hlavně umožňují obrovské finanční zisky příslušným laboratořím. Je toto poslání medicíny? Je toto cíl vědeckého bádání? Je pokrokem jenom přestupek? – táže se francouzský biskup v prohlášení vydaném ještě před hlasováním a odpovídá: „Toto už není věda ve službách člověka, nýbrž schválená dehumanizace. Překračování mezí neumožní pokrok lidstva. Seriózní reflexe ukazuje, že tato nová antropologie popírá původ a cíl člověka, aby jej učinila na základě nejrůznějších vrtochů technologicky manipulovatelným.“

Arcibiskup Pierre d´Ornellas, který má ve francouzském episkopátě na starosti otázky bioetiky, se v deníku Le Figaro podivuje nad tvrzením, které znělo během noční parlamentní diskuse, že totiž „navrhovaný zákon je o »lásce v rodině«“ a poznamenává, že „posláním zákonodárců není zasahovat do intimního prostoru a vydávat zákony o lásce, nýbrž poskytovat zákonné záruky  respektu vůči lidské důstojnosti a etickým hodnotám, jež z ní plynou, včetně ochrany těch nejslabších.“ Nesouhlas s návrhem nového zákona vyjadřují všichni francouzští biskupové jednotlivě na webových stránkách Francouzské biskupské konference.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.