Světová luterská federace: Dostát Božímu volání a touze lidí po jednotě

16.6.2020 

Ženeva/Vatikán. Generální sekretář Světové luterské federace (LWF) reverend Martin Junge v listu adresovaném kardinálu Kochovi u příležitosti 60. výročí založení vatikánské instituce pro ekumenismus gratuluje k úspěchům na poli ekumeny s protestantskými církvemi.

Již před II. Vatikánským koncilem zahájil Sekretariát pro podporu jednoty křesťanů “pod vizionářským vedením kardinála Bea práci směřující ke koncilu a podpořil ji několik význačnými dokumenty, včetně přelomového prohlášení o ekumenismu Unitatis Redintegratio,” píše Junge. Sekretariát byl ustanoven 5. června 1960 s cílem usnadnit účast nekatolických pozorovatelů na II. Vatikánském koncilu, připomíná dále generální sekretář Světové luterské federace.

Zmiňuje rovněž “dlouhodobé a plodné vztahy” mezi katolíky a luterány, zahájené v roce 1965 na prvním bilaterálním setkání Lutersko-římskokatolické komise pro jednotu, a vypočítává několik významných dokumentů, jako například Společná deklarace o učení o ospravedlnění z roku 1999, která - jak podotýká - “dodnes vede naši ekumenickou práci”.

Rev. Junge odkazuje také ke společné připomínce 500. výročí reformace v říjnu 2016 ve Švédsku za účasti papeže Františka. “Naše společné ekumenické úsilí se musí dostát jak Božímu volání, tak touze našich lidí po jednotě,” píše dále v listu kardinálu Kochovi. Konstatuje, že cesta od konfliktu ke společenství byla zahájena a “nepřejeme si, aby se zastavila”. “Světová luterská federace se raduje spolu s vámi a s celou církví vzdává Bohu díky za svědectví evangelnímu volání: Ut unum sint - Aby všichni byli jedno.

LWF sdružuje 148 církví luteránské tradice, k nimž se hlásí více než 75,5 milionů křesťanů v 99 zemích světa. 

Johana Bronková

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.