Symposium o cestě k míru v tradičních náboženstvích

12.1.2005 

V sídle Papežské rady pro mezináboženský dialog v Římě probíhá symposium o přínosu tradičních náboženství k šíření pokoje. Navazuje na setkání roku 1999, papežovu modlitbu za mír v Assisi před třemi lety a na symposium z roku 2003. Na rozdíl od posledního setkání, vyhrazeného tzv. ?náboženstvím knihy?, probíhající sympozium chce dát větší prostor tradičním náboženstvím, které nemají písemné prameny. Mluví Předseda Papežské rady pro mezináboženský dialog, arcibiskup Michael Fitzgerald:

?Když mluvíme o tradičních náboženstvích, máme na mysli náboženství určité etnické skupiny nebo kmene. Zpravidla věří v Boha ? stvořitele, ale ten je často velmi vzdálenou skutečností. Mají proto celou řadu prostředníků mezi Bohem a lidmi. Někdy jsou to duchové, jindy předkové, kteří hrají důležitou roli. Tato náboženství nebývají zorganizovaná, jak jsme na to zvyklí. Často je vede hlava rodiny, někdy i jiné osoby, které ale ukrývají svou roli a nerady mluví o tom, co dělají. Proto je přímý dialog často obtížný. Musíme ale pamatovat na to, že mnoho katolíků vyšlo z takového prostředí. Naše reflexe proto bude směřovat k tomu, jak hodnoty tohoto tradičního prostředí mohou dnešním lidem pomáhat v hledání pokoje.?

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.