Světový den knihy: Na sv. Jiří Katalánky dávaly svým vyvoleným za růži knihu

24.4.2020 

Potěšení z dobré četby je bohatstvím, na něž pandemie nedosáhne. Připomíná to dnešní 25. světový den knihy, stanovený na 23. dubna podle data úmrtí Cervantese, Shakespeara a Garcilasa de la Vegy.

Všichni tři tito spisovatelé zemřeli v dubnu roku 1616, stejného dne však jen zdánlivě, Anglie totiž tehdy užívala juliánský kalendář. Kořeny svátku však sahají také k dávné katalánské tradici: na sv. Jiří přinášeli mládenci svým vyvoleným růži a dostávali za ni knihu. Odtud také zvyklost barcelonských knihkupců přidávat ke každému prodanému svazku růži. Letos se sice pestrobarevné knižní stánky v katalánské metropoli neobjeví, nicméně nechybějí akce on-line připomínající Den knihy, který ve Španělsku zavedl již spisovatel a nakladatel Vincent Claves Andrés, poprvé jej slavil král Alfons XIII. v den Cervatesových “narozenin” 7. října 1926 a o čtyři léta později byl přesunut na 23. duben.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.