Organizátoři mezinárodních výstav se setkali s papežem

6.2.2020 

Vatikán. Papež přijal vedení Mezinárodní asociace veletržního průmyslu (UFI) u příležitosti jejich světového summitu v Římě. Tato nevládní organizace sídlí v Paříži a sdružuje organizátory výstavních akcí z celého světa. Českou republiku zde od roku 1960 reprezentuje brněnská veletržní správa (Veletrhy Brno a.s.). Papež na setkání s přibližně 150 členy této globální asociace hovořil o tom, že „mezinárodní veletrhy a výstavy přispívají k růstu kultury setkávání, která posiluje solidaritu a usnadňuje vzájemné poznávání členů lidské rodiny“.

Vaše práce má tudíž transcendentní dimenzi. Jako služba obecnému dobru by měla prosazovat inkluzi, péči o společný dům a integrální rozvoj jednotlivců a národů. Tyto etické starosti nejsou druhotné, nýbrž podstatné pro vytváření ekonomie, v níž finanční ohodnocení není jedinou proměnnou, určující míru úspěchu.“

Čím větší je spolupráce na místní i mezinárodní úrovni, tím větší jsou možnosti úspěchu na ekonomické i lidské rovině.

I přes mnohé těžkosti, které mohou vzniknout během příprav a realizace, dovedou veletrhy a výstavy vytvářet síť dobrých mezilidských vztahů, jež přetrvají samotnou akci. Můžete být hrdí na svoje iniciativy, jež upevňují vědomí služby obecnému dobru a integrální rozvoj. Bůh žehnej vaší práci, vám a vašim rodinám. A prosím vás, abyste se za mě modlili.“ 

Končil papež svoji promluvu ke členům Mezinárodní asociace veletržního průmyslu.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.