K situaci na Sri Lance a v Indonésii ? Vatikánští diplomaté

3.1.2005 

Francesca Sabatinelli zastihla telefonicky apoštolského nuncia v Kolombo, v hlavním městě Sri Lanky. Hovoří mons. Mario Zenari:

?Mnozí cestují s maskou zakrývající ústa a nos, nebo s kapesníkem, aby se chránili proti pachu rozkladu. Zažil jsem ale také velké projevy úcty. Myslím, že tito lidé mají velkou schopnost překonat tyto zkoušky, protože zažili i jiné pohromy. Mluvil jsem také s některými kněžími, kteří pohřbívali do společných hrobů osob různých náboženství. Jeden katolický kněz vyzval kolegy z jiných náboženství ? buddhisty a hinduisty, s tím, že nás matka příroda všechny spojila. Před ní jsme všichni stejní a proto se musíme učit žít jako bratři, se stejnou důstojností.?

Přesuneme se teď do země s největším počtem obětí, do Indonésie. Kromě desetitisíců mrtvých a milionů lidí bez domova přicházejí z míst živelné pohromy zprávy o únosech dětí. Jejich osudem může být ilegální adopce, ale také prostituce nebo dokonce vražda za účelem získat orgány.

Nejpostiženější část ostrova Sumatry, provincii Aceh, včera navštívila delegace, v čele s apoštolským nunciem Albertem Malcom Ranjith Patabendige, ten pro náš rozhlas řekl:

?Viděli jsme scénu z Armagedon. Zničené domy, budovy plné bahna a náplav i veliké budovy zničené zemětřesením, které vzalo život mnoha lidem ještě před příchodem vln. Stále se nacházejí další těla. V hromadách naplaveného haraburdí je stále mnoho mrtvých. Není dokonce ani možné snažit se najít všechna těla. Vláda dává odvážet hory ruin a naplavených trosek pryč, aby se uvolnily ulice.?

Aceh je dominiem islámských separatistů. Plynou z toho problémy pro záchranné akce ze strany církve?

?Je tady mnoho muslimů, vládních i nevládních organizací a všichni se snaží dělat, co mohou. Katolická církev spolupracuje s těmito skupinami a chce přispívat tím, co dostává od organizací Charity a z diecézí. Také Svatý stolec nám poslal pomoc skrze Cor Unum a Kongregaci pro evangelizaci národů. Lidé teď potřebují hlavně vodu, léky, oblečení a stany. Všichni se přesunuly do výše položených částí města, protože stále dochází k otřesům. Jsou tu obavy, že se zemětřesení vrátí.?

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.