Plody nepřináší ten, kdo je bohatý, ale ten, kdo vytváří vztahy

22.9.2019 

Vatikán. Na Svatopetrském náměstí se i přes vytrvalý déšť shromáždilo před polednem několik tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu Petrova nástupce před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Papež František komentoval evangelium 25. neděle liturgického mezidobí (srov. Lk 16,1-13), jež podává nesnadné podobenství o vychytralém správci.

Bratři a sestry, toto evangelium v nás rozeznívá otázku, kterou si položil nepoctivý správce, propuštěný zaměstnavatelem: »Co si počnu?« (v.3). Tváří v tvář našim nedostatkům a selháním nás Ježíš ujišťuje, že stále máme čas ozdravit dobrem spáchané zlo. Kdo přivodil někomu slzy, ať někoho potěší; kdo nedovoleně bral, ať daruje tomu, kdo je v nouzi. Budeme-li si takto počínat, pochválí nás Pán, že jsme jednali »prozíravě«, tedy moudře jako ten, kdo se považuje za Božího syna a dává se všanc pro Boží království.

Nejsvětější Panna ať nám pomáhá být prozíravými v zajišťování se nikoli světským úspěchem, nýbrž životem věčným, aby ti, kterým jsme pomohli v jejich nouzi, mohli ve chvíli posledního soudu dosvědčit, že jsme v nich objevili Pána a sloužili Mu.“

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy PROMLUVY je ZDE

Papež František potom dodal:

Na příští neděli, 29. září, připadá Světový den migrantů a uprchlíků. Při této příležitosti budu sloužit mši svatou tady na Svatopetrském náměstí. Zvu vás k účasti na této bohoslužbě, abychom také modlitbou vyjádřili svoji blízkost migrantům a uprchlíkům celého světa.“

Po společně mariánské modlitbě Anděl  Páně papež všem požehnal.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.