Patriarcha protestuje v klauzuře

22.12.2004 

Na protest proti uvěznění křesťanských demonstrantů patriarcha Šenuda III. nevychází z kláštera Amba Bishoi. Před dvěma týdny proběhly manifestace proti únosu ženy koptského kněze, působícího v jedné z Káhirských farností. Podle koptů ji dal unést majitel podniku, ve kterém pracovala. Nutil ji k přijetí islámu, přestože to muslimové formálně nesmějí. Žena byla nalezena po několika dnech v traumatickém stavu. Koptský patriarcha prohlásil, že neopustí klášter, dokud všichni demonstranti zadržení policií nebudou propuštěni. Z 34 demonstrantů je od včerejška na svobodě 13, zbývajícím 21-ti byl trest prodloužen o další dva týdny.

Ze 70-ti milionů obyvatel Egyptu je 90% muslimů. Zbývajících 10% jsou vesměs křesťané koptského obřadu. Situace křesťanů v Egyptě se podle posledních zpráv zhoršila. Na začátku prosince v provincii Samalout ve středním Egyptě napadlo několik tisíc muslimů kostel a obchody patřící Koptům. Rozruch způsobilo schvalování stavby nového koptského kostela. Kromě toho patriarcha Šunuda v posledních měsících zaznamenal řadu případů únosů mladých křesťanek, pravděpodobně rovněž s cílem obrátit je na islám.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.