Kongregace pro zasvěcený život má nové členy, včetně sedmi žen

9.7.2019 

Vatikán. Po pondělním papežském jmenování se ke členům vatikánské kongregace pro zasvěcený život přiřadilo rovněž sedm žen, z toho šest představených důležitých ženských kongregací a jedna zasvěcená laička. Již podruhé tak ženy vstupují do některé z kongregací, ačkoli se to podle dosavadních církevních směrnic nepředpokládá.

Členy vatikánských kongregací se podle apoštolské konstituce Pastor Bonus (1988) mohou stát pouze muži – kardinálové, arcibiskupové a biskupové, nikoli však laici ani ženy. Toto nařízení již papež František jednou obešel, když v roce 2014 jmenoval brazilskou řeholnici Irmu Luzii Premoli členkou Kongregace pro evangelizaci národů. Tehdejší generální představená misijní kongregace komboniánek se tak do jedné z vatikánských kongregací začlenila jako vůbec první žena v historii.

Jmenováním sedmi řeholnic do kongregace pro zasvěcený život papež František pokračuje v tomto směru, kterým prosazuje ženy na málo viditelné, avšak vlivné pozice. Členové (a nyní také členky) kongregací se účastní pravidelných plenárních zasedání a při jednáních o důležitých rozhodnutích mají hlasovací právo, podobně jako prefektové a sekretáři těchto kuriálních úřadů (nikoli však jejich podsekretáři).

Kongregace pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života nicméně byla první vatikánskou kongregací, do níž jako podsekretářka nastoupila žena, byť bez hlasovacího práva. Papež Jan Pavel II. roku 2004 do této funkce povolal salesiánku s. Enricu Rosanna, po níž následovala dosavadní podsekretářka, španělská řeholnice Carmen Ros Nortes. Tímto osobním rozhodnutím dal Jan Pavel II. najevo, že převážnou část zasvěcených osob v církvi tvořily a dosud tvoří ženy, dnes je to zhruba tříčtvrteční podíl.

Totéž uvažování spolu s doporučením Rady kardinálů zřejmě přivedlo papeže Františka k pondělnímu jmenování. Do kongregace pro zasvěcený život, kterou vede kard. Joao Braz de Aviz, tak nastupují: Kathleen Appler, F.d.C., generální představená Společnosti dcer křesťanské lásky sv. Vincenta de Paul; Yvonne Reungoat, F.M.A., generální představená Dcer Panny Marie Pomocnice (salesiánky); Françoise Massy, F.M.M., generální představená sester františkánek misionářek Panny Marie; Luigia Coccia, S.M.C., generální představená misijních sester komboniánek; Simona Brambilla, M.C, generální představená sester misionářek Panny Marie Těšitelky; M. Rita Calvo Sanz, O.D.N., generální představená řádu Mariiny společnosti, a Olga Krížová, generální předsedkyně Sekulárního institutu volontarií dona Boska.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.