Egypt: Cesta Svaté rodiny světovým dědictvím UNESCO?

3.7.2019 

Egypt. Cesta, kterou Svatá rodina prchala před Herodovým pronásledováním, prochází nejméně 25 egyptskými lokalitami. Egyptští představitelé požadují její zapsání do fondu světového dědictví UNESCO.

Žádost formuloval tamní ministr pro starorověké památky, který osobně připravil anglicko-arabskou publikaci svazku o „Cestě Svaté rodiny“, která v Egyptě hledala útočiště před Herodovým útlakem. Jak čteme v Matoušově evangeliu, k odchodu do Egypta vyzval Josefa ve snu anděl (Mt 2,13-15). Pradávná tradice spojuje s pobytem Svaté rodiny v zemi faraonů nejméně 25 různých míst. Maria a Josef s Ježíškem vyšli z Betléma, prošli severní částí sinajské pouště a po vstupu do Egypta došli do města Tal Basta. Poté překročili Nil a vydali se směrem k Wadi El Natrun a do oblasti El Matariya na dnešním káhirském předměstí. Dále měli pobývat v El Maadi, v okolí Memfis, hlavního města starověkého Egypta. Během cesty do Egypta a zpět do Palestiny prošla Svatá rodina trasu o délce dvou tisíc kilometrů.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.