Autorkou textů ke křížové cestě v Koloseu je sestra Eugenia Bonetti ze sdružení “Slaves no more”

6.4.2019 

Vatikán. Meditace k tradiční velkopáteční křížové cestě v římském Koloseu budou letos věnovány utrpení obětí obchodu s lidmi. Jak dnes sdělil prozatímní ředitel vatikánského tiskového střediska Alessandro Gisotti, papež František svěřil jejich přípravu sestře Eugenii Bonetti z konregace misionářek P. Marie Utěšitelky (Missionarie della Consolata).

Sdružení “Slaves no more” bylo založeno 29. prosince 2012 z inciativy řeholnic a laiků, kteří se dlouhodobě věnují různým aspektům boje proti obchodování s lidmi a pomoci obětem. Sestra Eugenia Bonetti stojí v jeho čele a sama se již dvacet let věnuje tisícům děvčat, zejména imigrantkám, které se staly jeho obětmi.

“Prostřednictvím tohoto sdružení bychom chtěli působit ještě efektivněji v oblasti prevence a boje proti násilí na ženách, v potírání obchodu s nimi. Navazujeme spolupráci s dalšími skupinami, úřady a sdruženími v Itálii i v zahraničí. Obchod s lidmi totiž zahrnuje zpravidla více zemí, domovské země obětí, tranzitní a cílové, s nimiž chceme zintenzívnit kontakty a spolupráci,” řekla Vatikánskému rozhlasu sestra Eugenia

Sdružení ”Slaves no More“ se věnuje také sociální, lidské, občanské a kulturní podpoře zranitelných žen a nezletilých, obětem násilí, zneužívání, obchodu a zotročení.

V Itálii máme na ulicích zhruba 100 tisíc žen, z nichž 37% je nezletilých. To je opravdu strašlivé, ale třeba říci, že kdyby nebyla poptávka, nebyly by tady – jak často říkají ženy, s nimiž se setkáváme.  Mluví také o tom, že vydělávají pro pasáky a správkyně veřejných domů. Vyprávějí, že musejí platit od 40 do 60 tisíc euro, aby se vykoupily a získaly svobodu. Tuto taxu si zpravidla vynucují skrze přísahy, které zejména pro africkou mentalitu mají sílu psychologického násilí.

My se snažíme pracovat na různých frontách, pracujeme tedy jak přímo na místě, pokud jde o Itálii, na ulicích, dále potřebujeme domy, kde je možné tyto ženy přijmout, potřebujeme právní pomoc, člověka, který zajišťuje kontakt s velvyslanectvími a obstarává dokumenty. Potřebujeme ale také spolupráci s domovskými zeměmi. Nyní je tady sdružení Talita kum, které koordinuje všechny tyto síly.

V tuto chvíli jsme v poněkud složité situaci, protože se snažíme najít nové cesty. Dívky, které sem přicházejí, už vědí, že se mají pokusit požádat o azyl. Během procedury, která často trvá dva roky, jsou nuceny zůstat na ulici – a ani policie s nimi nemůže nic udělat, protože mají v ruce potvrzení žadatele o azyl. Proto jsme v těžké situaci. Když totiž chceme nabízet těmto dívkám návrat domů skrze různé projekt, musíme se setkat s velkým odhodláním k návratu.”

Říká sestra Eugenia Bonetti, která je autorkou letošních textů ke křížové cestě v římském Koloseu.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.