Bratr Emiliano Antenucci: Zachovat ticho a přestat soudit

25.3.2019 

Vatikán. Bratr Emiliano Antenucci proslul jako autor kurzů nazvaných „ticho prosím, mluví Ticho“ a šiřitel úcty k P. Marii, Matce ticha, kterou pro něj vytvořily benediktinské mnišky na ostrově sv. Julia v ortském jezeru. Minulý pátek, 22. března, navštívil papeže Františka. Hovořili spolu o významu vnitřního ztišení, ale také o tichu, jako odpovědi na pomluvy a na „terorismus“, které s sebou nesou – říká v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas.

„Přinesl jsem s sebou kopii originálu P. Marie, Matky ticha, a měl jsem příležitost vyprávět papeži celý její příběh. Už po deset let organizuji kurzy pomáhající věřícím v modlitbě a jsou to kurzy, přeložené také do španělštiny a využívané v Latinské Americe. Tato přidaná hodnota, kterou znamená ztišení v křesťanské spiritualitě, mi velmi leží na srdci. Nechci vytvářet žádné hnutí ani sdružení – vypráví řeholník – ale mám zato, že v církvi trochu schází tato dimenze. Častokrát v modlitbě užíváme příliš mnoho prázdných slov, stávají se z nás „mluvkové“. Měli bychom však znovu objevit tichou modliltbu.“ – Dodává italský kapucín.

Papež František požehnal ikonu Matky ticha již v červnu roku 2016. Přpojil tehdy na zadní stranu nápis: „Nepomlouvej druhé!“ „Když totiž pomlouváme druhé, zanášíme svět špínou. Pobídka k tichosti je tedy také výzvou přestat soudit druhého, protože druhý člověk je Tajemstvím,“ říká pro Vatikánský rozhlas bratr Emiliano Antenucci.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.