Ekumenická bohoslužba za polárním kruhem

20.12.2018 

Švédsko. V nejkratší den roku, 21. prosince, se otevřou brány starého kostela v Jokkmokku, nedaleko za severním polárním kruhem. Ekumenické shromáždění zopakuje „obřad svící“, jaký se konal v lundské katedrále během návštěvy papeže Františka v roce 2016, aby připomnělo, že pravým světlem světa je Ježíš.

Ekumenickou modlitbu iniciovali kněží Björn Göransson a Gene Dyer z katolické farnosti Luleå spolu s luteránským farářem Gotthardem Nilssonem a Elenou Veräjä z Jokkmokku. Zastoupena bude také Švédská křesťanská rada a místní svobodné křesťanské obce. Oblast Jokkmokku i kostel, v němž bohoslužba proběhne, jsou spojeny s kulturou Laponců. Jedno čtení proto bude předneseno také v sámštině, prastarém jazyku nejsevernějších Evropanů.

„Obřad svící“ vznikl pro ekumenickou bohoslužbu u příležitosti připomínky 500. výročí reformace, které se v lundské katedrále zúčastnil 31. října 2016 papež František. Pět zažehnutých svící připomene pět ekumenických imperativů podepsaných při této příležitosti Petrovým nástupcem a biskupem Munibem Younanem, předsedou Světové luterské federace.

V den, kdy sluneční paprsky nedosahují severní polární kruh, nedlouho předtím než se světlo začne vracet, přednesou účastníci bohoslužby nicejsko-cařihradské vyznání víry, v němž vyznají že Ježíš je Bůh z Boha a Světlo ze Světla.

 

Johana Bronková

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.