Hlásejte Ježíše svým vrstevníkům i dospělým, vyzval papež italské děti

20.12.2018 

Vatikán. Jako každoročně v závěru adventu Petrův nástupce pozdravil děti a dospívající z italské Katolické akce, snad nejstaršího laického hnutí v této zemi. Jeho počátky sahají do šedesátých let 19. století (1867), kdy dva mladí muži založili první „Společnost italské katolické mládeže“. Motto, v jehož duchu se dodnes nese činnost Katolické akce, a sice „modlitba, akce, oběť“ v sobě zahrnuje její individuální i kolektivní program, tedy oddanost Svatému stolci, studium katechismu, svědectví křesťanského života a skutky milosrdné lásky.

Před necelým půlstoletím vznikla odnož tohoto laického hnutí, zaměřená na formaci dětí a dospívajících ve farnostech. Papež František při audienci v Klementinském sále Apoštolského paláce jejich zástupcům připomenul, že existence dospělých, kněží i laiků, kteří věnují svou péči a lásku výchově mladé generace, není vůbec nic samozřejmého. Moudrost a trpělivost, kterou k tomu potřebují, lze jenom vymodlit, podotkl. Svatý otec poté přešel k celoročnímu tématu, kterým se děti zabývaly a které se tentokrát týkalo Ježíšova setkání s Martou a Marií v Betánii (Lk 10,38-42).

„Počínaje tímto příběhem spolu s ostatními mladými lidmi ze všech italských diecézí znovu nalézáte své povolání k přátelství s Ježíšem, k jeho stále bližšímu poznávání, ke každodennímu setkávání v modlitbě, abyste se mohli stávat jeho hlasateli. Jde o to předávat krásné poselství, poselství spásy, a to jak vašim vrstevníkům, tak dospělým. Jak zní toto poselství? Vypovídá o tom, že nás všechny Pán miluje. To je ona pravá, velká a dobrá zpráva, kterou Bůh daroval světu, když jeho Syn Ježíš přišel mezi nás. Pán nás všechny miluje. Miluje nás všechny společně a každého zvlášť, a to je moc krásné.“

Římský biskup vyjádřil potěšení nad tím, že formaci v Katolické akci vždy doprovázejí konkrétní charitativní projekty. Povzbudil k jejich uskutečňování a poděkoval za užitečný dar pro papežskou dobročinnou pokladnu, který mu děti předaly.

„Drazí chlapci a dívky, o Vánocích by se Ježíš opětovně chtěl narodit ve vašem srdci, aby vám daroval pravou radost, kterou vám nikdo neodejme. Přinášejte tuto radost dalším mladým lidem, kteří možná trpí, prožívají nějaké těžkosti a zejména těm, u kterých si povšimnete jejich osamocenosti a možná týrání. Velkoryse předávejte dobrotu a přívětivost, abyste tak utvářeli bratrštější, solidárnější a křesťanštější svět“,

Vybízel Petrův nástupce děti z italské Katolické akce při dnešní předvánoční audienci.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.